Pasākumi

UZDRĪKSTIES MAINĪTIES!
Tiešsaistē
Rīgas iela 32, Valmiera
08:00 - 20:00
Izvēloties ZAAO pasākumu, ikvienam ir iespēja virtuāli izspēlēt spēli, uzzināt ko jaunu un uzdrīkstēties kopīgām rīcībām nākotnes uzlabošanā!
Mežu pētniecība un improvizācija, kā zinātnieki lasa "meža ābeci"
Tiešsaistē
Rīgas iela 111, Salaspils
11:00 - 13:30
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" pētnieki stāsta par to, kā stiprinām BIOEKONOMIKAS nozari.
SAIMNIEKU BROKASTIS
Klātienes
Valmieras iela 16, Matīši
10:00 - 14:00
„Saimnieku brokastis” pasākums Valmieras novada un Vidzemes reģiona lauksaimniecības, piensaimniecības un mežsaimniecības jomas saimniekiem.

Eksperti

LV
Laura Kunga – Jēgere
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte, Latvijas Zinātnes Padome
LV
Rūdis Rubenis
Arhitekts, RDPAD Rīgas pilsētas arhitekta dienests
LV
Marija Plotniece
Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, Latvijas Zinātnes padome
LV
Armands Sīlītis
Direktors un docētājs, RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs