Ekspertu padome

Inovācija ir komandas darbs, kurā svarīgi satikties īstajiem cilvēkiem, viņu zināšanām un pieredzei.
Lai radītu vislabāko inovāciju nedēļas saturu, 2022. gada nogalē izveidojām Vidzemes inovāciju nedēļas ekspertu padomi. Tā apvieno dažādu nozaru un jomu pārstāvjus, kuriem inovācija ir ikdiena. Viņu pieredze un padomi palīdzējuši akcentēt būtiskākās diskusiju tēmas un jautājumus, uz kuriem atbildes meklēsim Vidzemes inovāciju nedēļas 2024 pasākumos. Katru gadu ekspertu padomei pievienojas izvēlētās virstēmas pārzinātājs, šogad tā ir Agnese Cimdiņa - PhD, Dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja biznesa konsultāciju uzņēmumā PwC Latvija.

Agnese Cimdiņa
Ph.D., Dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja, PwC Latvija
Inese Suija-Markova
Ph.D., Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece
Dagnija Lazdiņa
Vadošā pētniece, Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Ilga Gedrovica
Inovatore, pārtikas pētniece
Iveta Putniņa
Vidzemes Augstskolas (ViA) administratīvā prorektore, Eiropas Universitātes E3UDRES2 projekta vadītāja ViA
Lilita Sparāne
Bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” direktore, Banku Augstskola
Līga Brasliņa
Pētniece Latvijas Universitātē, Izpētes un inovāciju aģentūras INNOMATRIX izpētes nodaļas vadītāja
Māris Būmanis
Attīstības un pētniecības sektora vadītājs, valdes loceklis, AS Latvijas Finieris
Mārtiņš Jansons
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietnieks, LR Ekonomikas ministrija

Eksperti

LV
Jānis Ķīnasts
Dizainers, Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijas projekta vadītājs., Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija
LV
PhD. Ilze Dimante
Pētniece, zinātniskās daļas vadītāja, Agroresursu un ekonomikas institūts, Priekuļu pētniecības centrs
LV
Kyösti Lempa
Zinātnes atbalsta instrumentu speciālists, NordForsk
LV
Ilze Dimante
Pētniece, kartupeļu ģenētisko resursu uzturētāja, Agroresursu un ekonomikas institūts
LV
Luciane Aguiar Borges
Vecākā zinātniskā līdzstrādniece, Nordregio
LV
Inese Suija-Markova
Priekšsēdētāja vietniece, Cēsu novada dome
LV
Anna E³UDRES²
Studente/Pētniece/Mentore/Iedvesmotāja, Vidzemes Augstskola
LV
Aleksis Kālis
Biznesa attīstības speciālists, Hyperjob
LV
Charles Bušmanis
Līdzdibinātājs , Design Elevator
LV
Victor Barzana
Programmatūras inženieris/konsultants, Finair
LV
Sergio Uribe
Pētnieks , Rīgas Stradiņa universitāte
LV
Viktorija Grappa
Vizuālā māksliniece, -
LV
Dina Lukaševiča-Lāce
Sabiedrisko attiecību vadītāja, SIA ZAAO
LV
Renāte Indrika
Valdes priekšsēdētāja, 4SMALL.BIZ Biedrība
LV
Sandija Veikša
Fotogrāfe, Sandija Veikša
LV
Jānis Bicāns
RTU eksperts, RTU
LV
Zintis Erics
Eksperts, Vidzemes Augstskola
LV
Pēteris Brūns
Eksperts, SIA SunGIS
LV
Valdis Avotiņš
Eksperts, RTU
LV
Oskars Alfus
Pārstāvis, BNI Segewold Latvija
LV
Agnese Gaidelione
Vadītāja, īpašniece, ieber.lv
LV
Artūrs Piliksers
Valdes loceklis, Bonuskarte.lv
LV
Aleksandrs Sarkanis
Cēsu filiāles vadītājs, SIA BUTS
LV
Dr.agr. Ilze Skrabule
Vadošā pētniece, kartupeļu selekcionāre, Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)
LV
Dr.hist. Tālis Pumpuriņš
Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas docents., Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
LV
Dr.habil.philol, profesore Janīna Kursīte
Profesore, LZA īstenā locekle. Folkloriste un literatūrzinātniece., Latvijas Universitāte
LV
PhD. Liene Jansone
Docente, pasniedzēja, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
LV
Ingmars Ladigs
Zīmola pārstāvis, Ladigs gastronomija
LV
Sigita Klētniece
Tūrisma uzņēmēja, Cēsis inside
US
Jeffrey Allen Price
Potato artist, Think Potato institute
LV
Kristīna Sprūdža
Projektu koordinatore, Cēsu rajona lauku partnerība
LV
Ilze Skrabule
vadošā pētniece, kartupeļu selekcionāre, Agroresursu un ekonomikas institūts
LV
Daiga Zelča Ločmele
Pavāru specialitātes skolotāja, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
LV
Jūlija Asmuss
Nacionālā kontaktpunkta vadītāja, Latvijas Zinātnes padome
LV
Marija Plotniece
Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, Latvijas Zinātnes padome
LV
Lāsma Brenča
Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, Latvijas Zinātnes padome
LV
Liene Kairiša
Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, Latvijas Zinātnes padome
LV
Laura Kunga-Jēgere
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte, Latvijas Zinātnes padome
LV
Darja Aksjonova
Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, Latvijas Zinātnes padome
LV
Jānis Ancāns
Nacionālā kontaktpunkta vecākais eksperts, Latvijas Zinātnes Padome
LV
Juris Čeičs
Pārstāvniecības Valmierā pārstāvis, LIAA
LV
Sofija Grīnvalde
Inovāciju pārvaldības nodaļas vadītāja, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LV
Iveta Vabule
LIAA pārstāvniecības Madonā vadītāja, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LV
Gundega Vanaga-Janberga
LIAA pārstāvniecības Siguldā vadītāja, LIAA
LV
Agnese Cimdiņa
PhD, Dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja, PwC Latvija
LV
Liene Briede
RTU Inovāciju prorektore, RTU
LV
Līva Stūrmane
Radošās industrijas – NVO vadība – Starpnozaru sadarbība, Creativity Lab
LV
Ieva Zemīte
Asoc.prof., maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore, Latvijas Kultūras akadēmija
LV
Viesturs Celmiņš
Vadītājs, VEFRESH
LV
Jānis Brizga
Valdes priekšsēdētājs, Biedrība “Zaļā brīvība”
LV
Inga Ciproviča
LPTF profesore, Pārtikas institūta direktore, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU)
LV
Dace Kļava
Asociētā profesore, LBTU, LPTF, Pārtikas institūts, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU)
LV
Valērija Illarionova
2. kursa “Pārtikas zinātne” maģistrante, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), Pārtikas institūts
LV
Linda Valkovska
LBTU LPTF maģistrantūras programmas "Pārtikas zinātne" absolvente, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), Pārtikas institūts
LV
Juta Grīnberga
Pārtikas zinātne, Doktora studiju 2.kursa studente, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), Pārtikas institūts
LV
Sandra Muižniece-Brasava
Pārtikas institūta profesore, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), Pārtikas institūts
LV
Daina Kairiša
Profesore, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU)
LV
Gunta Grīnberga-Zālīte
LBTU ESAF profesore, starptautiskās maģistra programmas “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīša, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), ESAF
LV
Madara Dobele
LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) lektore, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), ESAF
LV
Inese Skapste
LBTU doktorante Mg. oec., MBA, LIAA bioekonomikas vadošā eksperte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), ESAF
LV
Liene Ozola
LBTU LPTF docente, pētniece, pārtikas virziena prodekāne, Latvijas Biozonātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), LPTF Pārtikas institūts
LV
Sanita Sazonova
Docente, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), Pārtikas institūts
LV
Aina Kokare
Pākšaugu selekcionāre, Agroresursu un ekonomikas institūts
LV
Līga Dzedule
Rudzu selekcionāre, Agroresursu un ekonomikas institūts
LV
Līga Vecā
Valmieras Attīstības aģentūras valdes locekle, Valmieras Attīstības aģentūra
LV
Jānis Kalnačs
Profesors , Vidzemes Augstskola
LV
Māra Griberga - Šilaua
Vidzemes Augstskolas absolvente , Vidzemes Augstskola
LV
Lauris Taube
Vidzemes Augstskolas absolvents/vieslektors, Vidzemes Augstskola
LV
Vaira Avota
Vidzemes Augstskolas absolvente , Vidzemes Augstskola
LV
Anžela Jurāne-Brēmane
ViA docente/absolvente, Vidzemes Augstskola
LV
Iveta Druva-Druvaskalne
Lektore , Vidzemes Augstskola
LV
Toms Amsons
Absolvents/vieslektors , Vidzemes Augstskola
LV
Zigmunds Kazanovskis
Vieslektors , Vidzemes Augstskola
LV
Guna Circene
Absolvente, Vidzemes Augstskola
LV
Maira Ore
Lektore, Vidzemes Augstskola
LV
Laura Brīvība-Dzenuška
Absolvente, Vidzemes Augstskola
LV
Linda Asare-Dominoni
Absolvente, Vidzemes Augstskola
LV
Raimonds Sausais
Absolvents, Vidzemes Augstskola
LV
Baiba Pāvule-Malnača
Lektore, Vidzemes Augstskola
LV
Artūrs Piliksers
Valdes loceklis, SIA “Bonusukarte.lv”
LV
Dace Heine
Eksperts, Centrālā statistikas pārvalde
LV
Aiga Grīnberga
Galvenā grāmatvede, Latvijas Mobilais Telefons
LV
Jānis Kurts
Īpašnieks, izpilddirektors, SIA IntelliTech
LV
Edmunds Jansons
Maģistra studiju programmas "Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas" direktors, Vidzemes Augstskola
LV
Inese Suija-Markova
Cēsu novada dome, Vidzemes plānošanas reģions, Priekšsēdētāja vietniece, Attīstības padomes priekšsēdētāja
LV
Rolands Putniņš
Vieslektors, Vidzemes Augstskola
LV
Līga Brasliņa
Pētnieks, Latvijas Universitāte
LV
Lab Labs
Inovators, 5 inovatoru safari
LV
Zigmārs Brunavs
Tbc., CLEANTECH LATVIA
LV
Aija Caune
, Zaļā Josta
LV
Kristīne Āboliņa
, Cēsu novada pašvaldība
LV
Brigita Vīksne
, Latvijas Būvuzņēmēju apvienība
LV
Evija Gorbunova
, Eco Baltia Vide
LV
Dace Akule
, Zaļā Brīvība
LV
Rūta Bendere
, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
LV
Maija Krastiņa
, Zero Waste Latvia
LV
Valdis Bisters
, Sia Hyrogas
LV
Aiga Irmeja
Izpilddirektore, Latvijas IT klasteris/Eiropas Digitālās inovācijas centrs
LV
Aleksandrs Ļubinskis
Valdes priekšsēdētājs, Cēsu digitālais centrs
LV
Agnese Kore
Projekta vadītāja, valdes locekle, Latvijas Tehnoloģsikais centrs
LV
Elizabete Ločmele
Vides komunikācijas projektu vadītāja, Valmieras novada pašvaldība
LV
Linda Veliverronena
PhD., Docente, HESPI Vadošā pētniece, Vidzemes Augstskola
LV
Aija Van Der Steina
Vadošā pētniece, Projekta Change(K)Now! vadītāja, Vidzemes Augstskola
LV
Elīna Paula Puzule
Projektu vadītāja Atkritumu apsaimniekošanas un uzraudzības nodaļā, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
LV
Atis Everss
Izbraukumu saimes vadītājs, SIA "Valmiermuižas alus"
LV
Ginta Avena
uzņēmuma līdzdibinātāja un līdzīpašniece, SIA "Rent a Cup"
LV
Anna Briede
Projektu koordinatore, Cēsu rajona lauku partnerība
LV
Igors Uhaņs
Inovāciju vadītājs, tehnoloģiju entuziasts, https://uhans.lv/
LV
Edgars Romanovskis
Projektu vadītājs, Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks
LV
Gina Mata
Docētāja, RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs
LV
Arnita Leinasare
Studente, RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs
LV
Aigars Reiters
Mašīnmācīšanās Inženieris, Neural DSP Technologies
LV
Astrīde Rozīte
vadītāja, Biedrība "Slow Food Straupe" un biedrība "Vesels pilsētā un laukos"
LV
Ieva Morica
Izpilddirektore, Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS
LV
Madara Mestere
līdzdibinātāja, Radošā lauksaimniecība LAUX
LV
Rūta Mūrniece
vadītāja, Ķelmēnu maizes ceptuve
LV
Aiga Salmiņa
Vecākā eksperte, Apvārsnis Nacionālais kontrolpunkts
LV
Linda Riekstiņa-Šnore
valdes locekle, līdzīpašniece, Ette Tete
LV
Linda Šedlere
Valdes locekle cilvēkkapitāla jautājumos, Schwenk Latvija
LV
Ģirts Salmiņš
Projektu vadītājs, SIA "Econova Latvia"
LV
Kristaps Sedols
Darbinieku pieredzes IT risinājumu vadītājs, SIA Squalio
LV
Anna Broka
koordinatore, Jāņparka iedzīvotāju iniciatīvas grupas
LV
Aigars Ruņģis
saimnieks, Valmiermuižas alus darītava