2024. gada virstēma – DAŽĀDĪBA

 

Kā Vidzemes inovāciju nedēļas idejas aizsācējam Vidzemes plānošanas reģionam ik gadu ir iespēja izvēlēties kādu tēmu, jēdzienu vai aspektu, kuram ir būtiska ietekme uz inovētspējas attīstību. To aicinām pētīt dziļāk, aplūkot no visdažādākajiem skatu punktiem un dalīties pieredzē par to, kā tēmas sasaiste ar inovāciju darbojas praksē. 2024. gadā padziļināti aplūkot esam izvēlējušies dažādību. Esam pārliecināti, ka tās iepazīšana un izpēte kļūs par aizraujošu diskusiju pamatu un argumentos balstītu iedrošinājumu uzzināto ieviest praksē gan Vidzemes inovāciju nedēļas 2024 pasākumu organizatoriem, gan mums pašiem!

Inovētspēja ir cieši saistīta ar prasmi un spēju savienot dažādas pieredzes, zināšanas un ambīcijas. Biznesā inovāciju veicina daudzveidīgais patērētāju pieprasījums, problēmrisinājumu meklējumi, unikāli skatījumi uz lietām un idejas, kas rodas katra cilvēka atšķirīgā pieredzējuma rezultātā. Ir pierādījies, ka starp dažādību un inovāciju pastāv cieša sakarība, jo vienādi prāti ražo vienādas idejas, bet atšķirīgs redzējums viens otru papildina. Daudzveidība nodrošina pieeju daudzpusīgai ekspertīzei, kas analizē un kritizē no dažādiem skatupunktiem – tā nonākot pie labākajiem lēmumiem.

Visdrīzāk atšķirīgi no uzņēmējdarbības vides spēja inovēt, turklāt inovāciju radīšanā mērķtiecīgi izmantot dažādības aspektus, izpaužas valsts pārvaldē. Valsts un pašvaldību iestādēs, kur ikdienu veido normatīvais regulējums un ir spēcīgas procesu organizēšanas tradīcijas, jauninājumu ieviešana notiek smagnējāk. Ierosināt izmaiņas nozīmē riskēt piedzīvot neizdošanos, un tas nevienam nepatīk. Kolektīvā doma šajā sistēmā ir samērā izplatīta, un to uztur hierarhija, tradīcijas, normas un vēsturiski attīstītas vērtības. Indivīdiem un komandām domāt atšķirīgi var kļūt par patiesu izaicinājumu. Lauzt tradicionālu pieeju var tikai drosmīga un pārliecināta vadība, kas zina, kā izmantot dažādību, jo nepareizi vadīts dažādais var radīt konfliktus, traucēt komunikācijai un sadarbībai.

Neskatoties uz to, valsts pārvaldē ir arī drosmīgie, kas iegulda inovētspējas attīstībā, vedot kopā vairāku nozaru speciālistus, izmantojot koprades un daudznozaru sadarbības priekšrocības pieredzes un labo prakšu apmaiņai, tendenču identificēšanai, jaunu ideju ģenerēšanai.

"Dažādība ir inovācija. Ja kāds nav līdzīgs Tev, un galīgi nedomā tā, kā Tu –  tas visbiežāk nozīmē, ka tieši viņš Tev var palīdzēt. Domā atšķirīgi!"
Duncan Wardle, iD8 & innov8

 

ATZĪMĒ KALENDĀRĀ! 

Vidzemes inovāciju nedēļa 2024: 26. februāris - 1. marts

Kāpēc apmeklēt

Uzdrīkstēties
Uzdrīkstēties

Inovācijas var būt klātesošas jebkurā uzņēmumā, saimniecībā, arī valsts pārvaldē. Viss sākas ar vēlmi mainīties. Un nav svarīgi, kas Tu esi – darbinieks, uzņēmējs, palīgstrādnieks, ideju ģenerators vai pētnieks. Esi drosmīgs un paveries apkārt! Ieraugi un izvērtē, kādas iespējas slēpjas tavā ikdienā!

Zināt kā
Zināt kā

Inovācija nav tikai augsto tehnoloģiju risinājumi, un to var atļauties ikviens. Resurss, kas ir tavā rīcībā, sevī slēpj lielāku vērtību nekā sākotnēji šķiet. Tikai tas jāredz jaunā gaismā. Reizēm izgudrotais ritenis stāv tepat aiz stūra – ņem to par pamatu uzrāvienam! 

Rīkoties
Rīkoties

Tiek piedāvātas daudzas konferences, izglītojoši semināri, taču, cik no tā, ko esam dzirdējuši, izmantojam praktiski? Kas ir tas, kāpēc iezogas domas “nē, tas nav man”, “jā, varbūt vēlāk”?  

Mums svarīga ir rīkošanās. Robežu nav – nedz iespējām, nedz inovācijām. Jāsāk darīt!

ILGTSPĒJA – VIDZEMES KVALITĀTES ZĪME

Apvienotās Nāciju Organizācijas (ANO) apstiprinātie 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi ir saistoši ikvienam – gan nacionālā, gan individuālā līmenī. Izdošanās ir mūsu visu interesēs – jau šobrīd un arī nākotnes vārdā.

Izvēlētajiem mērķiem visiem kopā piemīt potenciāls stimulēt inovācijas, stiprināt ekonomisko izaugsmi un attīstību. Turklāt tie parāda jaunus uzņēmējdarbības virzienus.

Ir skaidrs – lai mērķus sasniegtu, pierastajai biznesa videi ir jāmainās.

Lai panāktu iecerētos rezultātus un atklātu jaunās biznesa iespējas, nepieciešams stiprināt zināšanas un kontaktus un no konkurentiem būs jākļūst par sadarbības partneriem.
Viens vairs nav spēlētājs.

Vidzemes plānošanas reģions, organizējot Vidzemes inovācijas nedēļu, vērš uzmanību uz trīs ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

INOVĀCIJU NOZĪME IZAUGSMES VEICINĀŠANĀ
INOVĀCIJU NOZĪME IZAUGSMES VEICINĀŠANĀ

Lai veicinātu noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, Vidzemes reģionā īpaša loma tiek piešķirta mazo un vidējo uzņēmumu spēju un zināšanu stiprināšanai. Mēs cenšamies veidot tādu biznesa vidi, kas mudina uzņēmumus būt ambicioziem – izmantot zinātnes un pētniecības piedāvātas iespējas, padarīt inovācijas par ikdienu, būt radošiem un koncentrēties uz tādiem galaproduktiem, kam ir augsta pievienotā vērtība. Taču to darīt atbildīgi – saudzējot dabu un nenodarot kaitējumu līdzcilvēkiem.

DALĪTIES, SADARBOTIES UN REDZĒT IESPĒJAS
DALĪTIES, SADARBOTIES UN REDZĒT IESPĒJAS

Ilgtspējas uzturēšanai būtiska ir industrijas rīcībā esošā infrastruktūra un spēja inovēt. Infrastruktūrai jābūt kvalitatīvai, uzticamai, ilgtspējīgai un noturīgai. Milzīgs potenciāls slēpjas sadarbībā, prasmē dalīties un redzēt biznesa iespējas ne tikai preču tirdzniecībā, bet piedāvāt kā pakalpojumu unikālas tehnoloģijas un prasmes. Internacionalizācija nav tikai eksports, ārvalstu tirgos slēpjas daudz resursu un infrastruktūras, kuru izmantot savas uzņēmējdarbības attīstībai un labklājības vairošanai reģionā.

RESURSU POTENCIĀLS UN PARADUMU MAIŅA
RESURSU POTENCIĀLS UN PARADUMU MAIŅA

Mūsu rokās ir resursi, kuri slēpj sevī vēl neatklātu potenciālu. Apvienojumā ar atbildīgiem patēriņa paradumiem un uzlabotiem ražošanas modeļiem, ir iespējams nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un lietderīgu izmantošanu. Zināt par zudumiem, kurus pārvērst jaunos produktos vai to īpatsvaru samazināt līdz minimumam, piesaistīt zinātniekus, izmēģināt vai pielāgot jaunas tehnoloģijas, vai radīt pašam savas unikālās – tas ir interesanti, atbildīgi un daudzsološi. Sākums kvalitatīvai dzīvei uz Zemes un jaunām biznesa idejām.

“Inovācija vienmēr ir kombināciju rezultāts. Radot inovācijas, tiek kombinētas dažādu jomu zināšanas, prasmes, pieredzes. Mums katram individuāli un arī kā sabiedrībai kopumā ir jāattīsta spēja šo dažādību ne tikai pieņemt, bet pa īstam izbaudīt un izmantot tās sniegtās priekšrocības.”
INESE SUIJA-MARKOVA, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
“Dažādība ir inovāciju dzinējspēks; tā apvieno atšķirīgas perspektīvas, veicinot idejas, kas ir tikpat iekļaujošas, cik revolucionāras.”
LĪGA BRASLIŅA, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta zinātniece, izpētes un inovāciju aģentūras INNOMATRIX pārstāve
“Visas inovatīvās idejas nekad netiks pārvērstas produktos, un tas ir normāli. Svarīgi ir ļaut kontrolēti kļūdīties un spēt identificēt idejas, kam ir potenciāls.”
MĀRIS BŪMANIS, Koncerna "Latvijas Finieris" valdes loceklis, Attīstības un pētniecības sektora vadītājs
“Daudzveidība komandā izaicina vecos domāšanas veidus un veicina radošu vidi, kas ir būtiska inovatīviem risinājumiem, jo labākais veids, kā paredzēt nākotni, ir izveidot to, apvienojot dažādas perspektīvas”
LĪGA BRASLIŅA, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta zinātniece, izpētes un inovāciju aģentūras INNOMATRIX pārstāve