2023. gada virstēma  – IMPROVIZĀCIJA

Katru gadu Vidzemes plānošanas reģions kā idejas aizsācējs rosina padziļināti aplūkot kādu no faktoriem vai jēdzieniem, kas ir būtisks veiksmīgai inovētspējas attīstībai. Arī 2023. gadā vēlamies ienest vēl vienu tēmu Vidzemes inovatoru dienaskārtībā – iedrošināšanai, diskusijai, izmantošanai.

Improvizācijai ir liela loma inovācijas procesā, turklāt tas ir instruments, kā radīt ilgtspējīgas inovācijas. Īpaši efektīva improvizācija var būt mainīgos apstākļos un brīžos, kad laiks un resursi ir ierobežoti. Improvizācija ļauj šeit un tagad no nekā kaut ko radīt sadarbībā ar pārējiem – radošā haosā, kam ir sava kārtība, un bez bailēm par neizdošanos. Tā ir komandas spēle, kurā individuālās prasmes un pieredzes tiek kombinētas ar intuīciju un radošumu. Daudzskaitlīgs skatījums uz vienu un to pašu problēmu ļauj piemeklēt labāko risinājumu.

 

Bet,

vai vienmēr drīkst improvizēt? Vai, piemēram, valsts pārvalde var atļauties būt radoša, vai komplicētos tehnoloģiskajos procesos var atļauties būt radošs, vai ir iespējas un vēlēšanās pārkāpt šķietami stingri reglamentētās robežas? Iespējams, ir situācijas, kur radošumam nav vietas, bet varbūt mums tikai tā šķiet.

 

 

UZ TIKŠANOS NĀKAMGAD!

Vidzemes Inovāciju nedēļa 2024: 26. februāris - 1. marts

Kāpēc apmeklēt

Uzdrīkstēties
Uzdrīkstēties

Inovācijas var būt klātesošas jebkurā uzņēmumā, saimniecībā, arī valsts pārvaldē. Viss sākas ar vēlmi mainīties. Un nav svarīgi, kas Tu esi – darbinieks, uzņēmējs, palīgstrādnieks, ideju ģenerators vai pētnieks. Esi drosmīgs un paveries apkārt! Ieraugi un izvērtē, kādas iespējas slēpjas tavā ikdienā!

Zināt kā
Zināt kā

Inovācija nav tikai augsto tehnoloģiju risinājumi, un to var atļauties ikviens. Resurss, kas ir tavā rīcībā, sevī slēpj lielāku vērtību nekā sākotnēji šķiet. Tikai tas jāredz jaunā gaismā. Reizēm izgudrotais ritenis stāv tepat aiz stūra – ņem to par pamatu uzrāvienam! 

Rīkoties
Rīkoties

Tiek piedāvātas daudzas konferences, izglītojoši semināri, taču, cik no tā, ko esam dzirdējuši, izmantojam praktiski? Kas ir tas, kāpēc iezogas domas “nē, tas nav man”, “jā, varbūt vēlāk”?  

Mums svarīga ir rīkošanās. Robežu nav – nedz iespējām, nedz inovācijām. Jāsāk darīt!

ILGTSPĒJA – VIDZEMES KVALITĀTES ZĪME

Apvienotās Nāciju Organizācijas (ANO) apstiprinātie 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi ir saistoši ikvienam – gan nacionālā, gan individuālā līmenī. Izdošanās ir mūsu visu interesēs – jau šobrīd un arī nākotnes vārdā.

Izvēlētajiem mērķiem visiem kopā piemīt potenciāls stimulēt inovācijas, stiprināt ekonomisko izaugsmi un attīstību. Turklāt tie parāda jaunus uzņēmējdarbības virzienus.

Ir skaidrs – lai mērķus sasniegtu, pierastajai biznesa videi ir jāmainās.

Lai panāktu iecerētos rezultātus un atklātu jaunās biznesa iespējas, nepieciešams stiprināt zināšanas un kontaktus un no konkurentiem būs jākļūst par sadarbības partneriem.
Viens vairs nav spēlētājs.

Vidzemes plānošanas reģions, organizējot Vidzemes Inovācijas nedēļu, vērš uzmanību uz trīs ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

INOVĀCIJU NOZĪME IZAUGSMES VEICINĀŠANĀ
INOVĀCIJU NOZĪME IZAUGSMES VEICINĀŠANĀ

Lai veicinātu noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, Vidzemes reģionā īpaša loma tiek piešķirta mazo un vidējo uzņēmumu spēju un zināšanu stiprināšanai. Mēs cenšamies veidot tādu biznesa vidi, kas mudina uzņēmumus būt ambicioziem – izmantot zinātnes un pētniecības piedāvātas iespējas, padarīt inovācijas par ikdienu, būt radošiem un koncentrēties uz tādiem galaproduktiem, kam ir augsta pievienotā vērtība. Taču to darīt atbildīgi – saudzējot dabu un nenodarot kaitējumu līdzcilvēkiem.

DALĪTIES, SADARBOTIES UN REDZĒT IESPĒJAS
DALĪTIES, SADARBOTIES UN REDZĒT IESPĒJAS

Ilgtspējas uzturēšanai būtiska ir industrijas rīcībā esošā infrastruktūra un spēja inovēt. Infrastruktūrai jābūt kvalitatīvai, uzticamai, ilgtspējīgai un noturīgai. Milzīgs potenciāls slēpjas sadarbībā, prasmē dalīties un redzēt biznesa iespējas ne tikai preču tirdzniecībā, bet piedāvāt kā pakalpojumu unikālas tehnoloģijas un prasmes. Internacionalizācija nav tikai eksports, ārvalstu tirgos slēpjas daudz resursu un infrastruktūras, kuru izmantot savas uzņēmējdarbības attīstībai un labklājības vairošanai reģionā.

RESURSU POTENCIĀLS UN PARADUMU MAIŅA
RESURSU POTENCIĀLS UN PARADUMU MAIŅA

Mūsu rokās ir resursi, kuri slēpj sevī vēl neatklātu potenciālu. Apvienojumā ar atbildīgiem patēriņa paradumiem un uzlabotiem ražošanas modeļiem, ir iespējams nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un lietderīgu izmantošanu. Zināt par zudumiem, kurus pārvērst jaunos produktos vai to īpatsvaru samazināt līdz minimumam, piesaistīt zinātniekus, izmēģināt vai pielāgot jaunas tehnoloģijas, vai radīt pašam savas unikālās – tas ir interesanti, atbildīgi un daudzsološi. Sākums kvalitatīvai dzīvei uz Zemes un jaunām biznesa idejām.

“Bez inovācijām mūsdienu uzņēmējdarbības vide nav iespējama, konkurence ir milzīga un tieši inovācijām jākļūst par instrumentu lielākai konkurētspējai gan iekšējos, gan ārējos tirgos, kas uzņēmumam nes lielāku pelnīt spēju.”
Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents
“No tā, cik ekonomiski spēcīgi un attīstīti ir reģioni, lielā mērā ir atkarīga visas Latvijas tautsaimniecības izaugsme. Savukārt reģionu konkurētspējas priekšrocības un izcilība ir cieši saistīta ar izglītotu, radošu, atvērtu un uzņēmīgu cilvēku pieejamību visās jomās – gan uzņēmumos, gan valsts un pašvaldības institūcijās. Jūsu cilvēki ir jūsu vērtība, investējiet tajos!”
Mārtiņš Jansons, Inovācijas politikas nodaļas vadītājas vietnieks, Ekonomikas ministrija
“Inovatīvi cilvēki domā plaši. Tos nesatricina plāna A neizdošanās, jo viņiem prātā jau ir citi ceļi mērķa sasniegšanai. Šī spēja - būt radošam un ātri pielāgoties - noteikti ir svarīgs priekšnoteikums panākumiem un attīstībai.”
Ilze Zariņa, Wunder Latvia, Valmieras biroja vadītāja