Arhīvs

Pasākumi

Intensīvās biznesa konsultācijas
ZOOM platformā
13:00 - 15:00
Intensīvās 1:1 biznesa konsultācijas (speed-consulting) uzņēmējiem: 20 minūšu intensīvas sarunas ZOOM platformā ar izvēlēto biznesa atbalsta organizāciju pārstāvi / ekspertu, lai saņemtu atbildes uz nozīmīgiem jautājumiem attīstības veicināšanai.
Ceļā uz viedo siltumu
Zoom tiešsaistes platforma
11:00 - 14:00
Aukstā ziemā, kad īpaši izjūtam iekštelpu klimata ciešo saistību ar enerģijas patēriņu, aktuāls kļūst jautājums, kā efektīvāk pārvaldīt savu siltumapgādes sistēmu un gudrāk samazināt siltumenerģijas patēriņu, nezaudējot komfortu un labsajūtu. Aicinām iepazīties ar inovatīviem risinājumiem siltumenerģijas pārvaldībai.
Virzība uz pārdomātām un sadarbībā balstītām inovācijām Baltijas jūras reģionā
Tiešsaistes platforma Zoom
10:00 - 15:00
Izstrādājot vietējā līmeņa stratēģijas, attīstības plānus un politikas, ir būtiski ņemt vērā arī makroreģiona prioritātes un nozares tendences, tādā veidā paātrinot vietējo attīstību. Starptautiskajā konferencē "Virzība uz pārdomātām un sadarbībā balstītām inovācijām Baltijas jūras reģionā" gūtās zināšanas būs īpaši vērtīgas valsts un reģionālajām iestādēm, pētniecības iestādēm, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām un asociācijām.

Eksperti

LV
Dāvis Kļaviņš
Informācijas un komunikācijas departamenta Izplatīšanas risinājumu daļas vadītājs., Centrālā statistikas pārvalde
LV
Kristīne Sniedze
Vides gide, mārketinga vadītāja, Cecīļu dabas takas
LV
Jānis Ikaunieks
Energoefektivitātes eksperts, Vidzemes plānošanas reģions
LV
Evija Žentiņa
Valdes priekšsēdētāja, SIA Frenx

Atbalstītāji