Arhīvs

Video, 2021

23.02.2021 Tiešsaistes pasākuma ieraksts (Organizators: Lauku atbalsta dienests)
Atbalsts pasākumā “Inovācijas” lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un pārstrādē
23.02.2021 Tiešsaistes pasākuma ieraksts (Organizators: Valsts Izglītības attīstības aģentūra)
Informatīvs pasākums "Ieskats ietvara programmā Apvārsnis Eiropa"
24.02.2021 Tiešsaistes pasākuma ieraksts (Organizators: Vidzemes plānošanas reģions un Mežtaka)
Diskusija: Vai atpūta labiekārtotā dabā mums visur pienākas bez maksas?
24.02.2021 Tiešsaistes pasākuma ieraksts (Organizators: Valmieras pilsētas pašvaldība)
Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā
25.02.2021 Tiešsaistes pasākuma ieraksts
Tūrisma informācijas centru pārmaiņas un lokālo galamērķu pārvaldības risinājumi nākotnē
Andris Klepers
25.02.2021 Tiešsaistes pasākuma ieraksts (Organizators: RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs)
Diskusija "Kā izglītība transformējas līdzi jaunām inovācijām un mūsdienu izaicinošiem apstākļiem?"
26.02.2021 Tiešsaistes pasākuma ieraksts (Organizators: Valmieras Attīstības aģentūra)
Interaktīvs seminārs "Inovācijas izglītībā – efektīvas e-nodarbības formula"