Arhīvs

Pasākumi, 2021

VIN2021 atklāšana
Tiešraide innovation.vidzeme.lv
10:00 - 13:00
Vidzemes inovāciju nedēļas 2021 atklāšanas pasākumā dzirdēsiet praktiskus profesionāļu un uzņēmēju pieredzes stāstus par to, kā turpināt attīstību arī sarežģītos apstākļos. Atklāšanas pasākuma mērķis ir iedvesmot dalībniekus saskatīt iespējas inovācijām un radošiem risinājumiem, kā arī iepazīstināt ar praktiskiem rīkiem sistemātiskai un pārdomātai ideju vadībai uzņēmumos un organizācijās.
Bioekonomikas spēles skolās, darba kolektīvos un draugu lokā
Tiešsaistē
14:00 - 16:00
Rādīsim, stāstīsim un dalīsimies ar dažādām aktivitātēm un spēlēm, kuras var un vajag izmantot, lai veicinātu interesi un vairotu izpratni par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, bioekonomiku. Spēles un aktivitātes piemērotas, kā darbam mācību stundās, tā saliedējošiem, saviesīgiem pasākumiem un aktivitātēm darba kolektīvos un draugu lokā. Skolotājiem, darba kolektīviem un citiem bioekonomikas interesentiem.
"theLab Cēsis" atvērto durvju dienas
Tiešsaistē
10:00 - 12:00
RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs jau trešo gadu Vidzemes inovāciju nedēļā ļauj ielūkoties TheLab Cēsis. TheLab Cēsis gaidīs 23.02 skolēnu grupas un 24.02 būs iespēja pieslēgties tiešsaistes apmeklējumam jebkuram interesentam.
Virzība uz pārdomātām un sadarbībā balstītām inovācijām Baltijas jūras reģionā
Tiešsaistes platforma Zoom
10:00 - 15:00
Izstrādājot vietējā līmeņa stratēģijas, attīstības plānus un politikas, ir būtiski ņemt vērā arī makroreģiona prioritātes un nozares tendences, tādā veidā paātrinot vietējo attīstību. Starptautiskajā konferencē "Virzība uz pārdomātām un sadarbībā balstītām inovācijām Baltijas jūras reģionā" gūtās zināšanas būs īpaši vērtīgas valsts un reģionālajām iestādēm, pētniecības iestādēm, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām un asociācijām.
Informatīvs pasākums "Ieskats ietvara programmā Apvārsnis Eiropa"
ZOOM tiešsaistes platforma
11:00 - 12:30
Seminārs potenciālajiem "Apvārsnis Eiropa" projektu konkursa pieteikumu iesniedzējiem.
Atbalsts pasākumā “Inovācijas” lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un pārstrādē
Zoom tiešsaistes platforma
13:00 - 14:00
LIELĀS ATSAUCĪBAS DĒĻ REĢISTRĒŠANĀS IR SLĒGTA! Informatīvais pasākums paredzēts visiem interesentiem, kas interesējas par Lauku atbalsta dienesta pasākumu “Inovācijas” vai plāno startēt šajā atbalsta programmā. Atbalsts paredzēts inovācijām Latvijas lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Sagaidāma gan lauksaimnieku, mežsaimnieku un citu MVU, gan arī zinātnes/universitātes, NVO pārstāvju dalība.
Viedās pašvaldības – iespējas un izaicinājumi
Tiešsaistē
13:00 - 15:20
VARAM jaunā ES fondu perioda ietvaros īstenos jaunu aktivitāti “Viedās pašvaldības”, kas sniegs iespēju pašvaldībām kļūt par inovāciju pasūtītāju un lietotāju, efektivizējot un modernizējot savus pakalpojumus jaunos un inovatīvos veidos. Tādi reģionālie un globālie attīstības izaicinājumi kā iedzīvotāju skaita samazināšanās, inovatīvu uzņēmumu zemais īpatsvars reģionos, esošo pašvaldības pakalpojumu klāsta “novecošanās”, augstas pašvaldību pakalpojumu izmaksas, kā arī klimata pārmaiņu radītie izaicinājumi liek meklēt jaunus veidus, kā pašvaldībām kļūt efektīvākām, modernākām un spējīgām reaģēt uz iedzīvotāju dažādajām vajadzībām.
Blīvi apdzīvotas teritorijas
Teams tiešsaistes platforma
10:00 - 11:40
Pirms diviem gadiem Centrālā statistikas pārvalde sāka publicēt datus par blīvi apdzīvotām teritorijām, kuri dažādu speciālistu aprindās paliek aizvien biežāk izmantoti. Šī konference ietver sevī skaidrojumu, kas ir blīvi apdzīvotas teritorijas, kādas ir tās pielietošanas iespējas, redzēsiet pieredzes stāstu, kā Mārupes pašvaldība izmanto šīs teritorijas ūdenssaimniecībā, kā arī pieejamos rīkus tiešsaistē.
Diskusija: Vai atpūta labiekārtotā dabā mums visur pienākas bez maksas?
Tiešraide innovation.vidzeme.lv
10:00 - 12:00
Diskutēsim par šobrīd tik ļoti aktuālo jautājumu – dabas taku un dabas mantojuma objektu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Vai publiskās labiekārtotās dabas takās būtu jāievieš ieejas maksa? Kādi ir iespējamie pārvaldības mehānismi? Vai ir nepieciešama tūrisma pārvaldības inovācija?
"theLab Cēsis" atvērto durvju dienas
Tiešsaistē
10:00 - 12:00
RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs jau trešo gadu Vidzemes inovāciju nedēļa ļauj ielūkoties TheLab Cēsis. The LabCēsis gaidīs 23.02 skolēnu grupas, un 24.02 iespēja pieslēgties tiešsaistes apmeklējumam jebkuram interesentam.
Vidzemes pārtikas ražotāju digitalizācijas treniņa Kickstart atklāšana
ZOOM tiešsaistes platforma
10:00 - 16:00
Latvijas IT klasteris sadarbībā ar Cēsu Digitālo centru aicina Vidzemes pārtikas ražotājus piedalīties 3* dienu praktiskā digitalizācijas treniņā Kickstart, kas veidots ar mērķi sniegt iedvesmu un ieskatu iespējās, ko sniedz digitalizācija.
10 inovāciju tipi uzņēmējdarbībā
Tiešsaistē
15:00 - 16:00
Mēs dzīvojam ļoti mainīgā pasaulē, kad jauninājumu ieviešana bieži vien ir vienīgā iespējamā rīcība, lai uzņēmums ilgtermiņā veiksmīgi darbotos. Vidzemes inovāciju nedēļas 2021 ietvaros Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru organizē informatīvu tiešsaistes semināru uzņēmējiem, kurā ikviens interesents varēs uzzināt vairāk par 10 inovāciju tipiem, ar kuru palīdzību iespējams pilnveidot savu biznesu. Seminārā būs dzirdami vairāki spilgti pieredzes stāsti no dažādu nozaru uzņēmējiem, kas inovācijas ieviesuši ar programmas “ZĪLE” atbalstu. Pasākums paredzēts gan esošajiem, gan topošiem uzņēmējiem, kā arī ikvienam, kam saistošas inovācijas.
LIAA Madonas biznesa inkubatora Atbalsta vienības Gulbenē atklāšanas pasākums
ZOOM tiešsaistes platforma
15:00 - 18:00
Tiešsaistes svinīgā LIAA Madonas biznesa inkubatora atbalsta vienības Gulbenē atklāšana. Tie, kuri pieslēgsies pasākumam varēs apskatīt jaunās telpas, iepazīties ar darbiniekiem, uzzināt par iepējām, ko jaunajiem uzņēmējiem piedāvās šī atbalsta vienība.
Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā
Tiešsaistē YouTube un innovation.vidzeme.lv
16:00 - 16:30
Pēc apgaismojuma sistēmas uzlabojumu veikšanas 452 nātrija gāzizlādes ielu apgaismojuma spuldzes ir nomainījušas energoefektīvās gaismu izstarojošās diodes jeb LED. Nav jābrīnās, ka jaunie gaismekļi , tiem tuvojoties, maina gaismas spilgtumu. Ar viedajiem sensoriem tie reaģē uz kustību, pēc vajadzības palielinot vai samazinot apgaismojuma intensitāti. Vebinārs iepazīstinās ar viedo tehnoloģiju ieviešanu Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā.
Tūrisma informācijas centru pārmaiņas un lokālo galamērķu pārvaldības risinājumi nākotnē
Tiešraide youtube
09:00 - 09:45
Pieaugošā digitalizācija, tūrisma informācijas telpas un lietošanas paradumu maiņa ietekmē tradicionālo pašvaldību uzturēto tūrisma informācijas centru darbību. Informācijas pakalpojumi klātienē kļūst arvien ekskluzīvāki. Vienlaikus norisinās izmaiņas arī vietējo galamērķu pārvaldības tendencēs, iezīmējot pieaugošu uzņēmēju lomu, galamērķu stratēģiju decentralizēšanos, aktīvāku tīklojumu veidošanos un mērķtiecīgu izpildes rādītāju uzraudzīšanu.
21.gadsimta pieeja valsts pakalpojumu pilnveidē
Tiešsaistē
09:30 - 10:15
Valsts pakalpojumos var un vajag izmantot inovatīvas metodes problēmjautājumu risināšanā. Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijas pieredze to apliecina – risinot inovatīvi, mainās gan sadarbības formas starp valsts pārvaldi un nevalstisko, privāto sektoru un iedzīvotāju, gan rezultāts – tiek atrasts labākais risinājums iedzīvotājiem. Aicinām Jūs pievienoties pieredzes apmaiņas diskusijai, kurā pastāstīsim, kāpēc Labklājības ministrijas iniciatīvas “Atbalsta sistēmas uzlabošana bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm” izaicinājumus risinājām “sprintā”.
Diskusija "Kā izglītība transformējas līdzi jaunām inovācijām un mūsdienu izaicinošiem apstākļiem?"
Tiešsaistē
09:30 - 12:00
RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs Vidzemes inovācijas nedēļas ietvaros aicina interesentus uz pasākumu Digitālais BRUNCH /izglītība un inovācijas/.
Valmieras koprades darbnīcas DARE demo diena
Tiešsaistē
10:00 - 11:30
Nebijusi iespēja ikvienam interesentam ieskatīties DARE koprades telpās attālināti! Piedāvājam interaktīvu online digitālo tūri, lai iepazīstinātu skatītājus ar Valmieras koprades darbnīcas DARE ikdienas darba procesu, telpām un iekārtām. Sniegsim ieskatu DARES darbības virzienos un sīkāku apskatu par pieejamo aprīkojumu un pakalpojumiem tiem, kas vēlas radoši darboties.
Startup3 Inovāciju Piču Izaicinājums / Startup3 Innovation Pitch Challenge
ZOOM tiešsaistes platforma
11:00 - 13:00
Ko investori sagaida no pičiem, kas tiek prezentēti mainīgajā virtuālajā vidē? Startup3 Innovation Pitch Challenge aicina jaunuzņēmumus uz mītapu, kur pārrunāsim labākās prakses un padomus, no kā izvairīties, veidojot digitālu piču.
Ceļā uz viedo siltumu
Zoom tiešsaistes platforma
11:00 - 14:00
Aukstā ziemā, kad īpaši izjūtam iekštelpu klimata ciešo saistību ar enerģijas patēriņu, aktuāls kļūst jautājums, kā efektīvāk pārvaldīt savu siltumapgādes sistēmu un gudrāk samazināt siltumenerģijas patēriņu, nezaudējot komfortu un labsajūtu. Aicinām iepazīties ar inovatīviem risinājumiem siltumenerģijas pārvaldībai.
Intensīvās biznesa konsultācijas
ZOOM platformā
13:00 - 15:00
Intensīvās 1:1 biznesa konsultācijas (speed-consulting) uzņēmējiem: 20 minūšu intensīvas sarunas ZOOM platformā ar izvēlēto biznesa atbalsta organizāciju pārstāvi / ekspertu, lai saņemtu atbildes uz nozīmīgiem jautājumiem attīstības veicināšanai.
Ideju fitness
ZOOM tiešsaistes platforma
15:00 - 18:00
Pasākumā “Ideju fitness” tiek aicināts ikviens interesents, kurā mājo inovāciju gars. Pasākuma programma ietver radošu darbošanos gan individuāli, gan komandās, motivējošus pieredzes stāstus un pārsteigumus no Gulbenes novada uzņēmējiem.
Video tūre LIAA Madonas biznesa inkubatora uzņēmumos
ZOOM tiešsaistes platforma
16:00 - 18:00
"Video tūre LIAA Madonas biznesa inkubatora uzņēmumos". Pasākuma laikā virtuāli viesosimies pie trim LIAA Madonas biznesa inkubatora uzņēmējiem viņu ražotnēs.
Novadpētnieks CILPO
No 26.februāra pieejama azartiska interaktīvas izziņas spēle dabā, apvienojot aktīvo atpūtu ar Kocēnu novada izzināšanu - Novadpētnieks CILPO
Darbnīca "Izglītojošas spēles un spēļošana (gamification) uzņēmumiem"
Tiešsaistes platforma ZOOM
10:00 - 12:00
Spēles ir alternatīva nogurdinošām lekcijām, tās var iepazīstināt ar produktu, iemācīt grūti uztveramu vielu, un bieži vien spēlētājs pat neapzinās, ka spēlē spēli. Dalībnieki varēs uzzināt, kādas izglītojošas spēles un spēļu elementus var izmantot darbinieku vai klientu apmācībām, motivēšanai, attieksmju veidošanai un virzīšanai uz konkrētu darbību. Darbnīcā ikvienam būs iespēja izmēģināt roku savas spēles prototipa izveidē.
Sabiedrības līdzdalība vietu izaugsmei
Tiešsaistes platforma ZOOM
10:00 - 14:00
Sabiedrības līdzdalība kā labas pārvaldības un inovāciju veicinošs mehānisms vienlaicīgi. Diskusija aizvien nerimstoša – kā to īstenot? Kā iesaistīt sabiedrību, kādus līdzdalības veidus izmantot, kā aktivizēt spēcīgas kopienas vai ļaut apvienoties domubiedriem kopīgu interešu pārstāvniecībai spēcīgas un funkcionējošas dzīves vides radīšanai. Vidzemes plānošanas reģions organizē informatīvu vebināru veltītu šīm tēmām, kā arī domrades darbnīcu.
Darbnīca: Dziļās klausīšanās spēks valsts komunikācijā ar iedzīvotāju
Tiešsaistē
13:00 - 14:30
Vai kādreiz esat pamanījuši, ka runājat, bet Jūs nedzird? Vai arī tieši otrādi – jūs klausāties, bet saprotat, ka nedzirdat! Aicinām jūs piedalīties izaicinošā klausīšanās meistarklasē! Tajā demonstrēsim dizaina domāšanas metodi, fokusējoties uz dizaina domāšanas pieejas pirmo fāzi – KLAUSĪŠANOS. Meistarklasē jums būs jāvingrinās un jāklausās, kas palīdzēs saprast klausīšanās dažādo līmeņu lomu un ietekmi uz rezultātu jeb to, kā dzirdēt!
Interaktīvs seminārs "Inovācijas izglītībā – efektīvas e-nodarbības formula"
Tiešsaistes platforma ZOOM
13:00 - 15:00
Daudzu pedagogu ikdienā inovācijas pēdējā gada laikā ir ienākušas ļoti strauji un neprasot pedagogu viedokli vai akceptu. Kā orientēties un atrast sev piemērotāko izglītības tehnoloģiju pasaulē, justies pārliecinoši un iegūt pozitīvas emocijas un rezultātu no tā sev un skolniekam? Definēsim efektīvas e-nodarbības formulu, stāstīsim par dažādām metodēm, izglītības tehnoloģijām, tiešsaistes tikšanās etiķeti, uzklausot pieredzes stāstus un profesionāļus. Seminārā aicinām piedalīties jebkuru pedagogu vai interesentu, kuru skāruši tiešsaistes pasākumu organizatoriskie un tehnoloģiskie izaicinājumi!