23.02.2021. - OTRDIENA

Virzība uz pārdomātām un sadarbībā balstītām inovācijām Baltijas jūras reģionā

Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Tiešsaistes platforma Zoom
10:00 - 15:00
Kontaktpersona:
Santa Vītola

 

Starptautiska konference "Virzība uz pārdomātām un sadarbībā balstītām inovācijām Baltijas jūras reģionā"

 

Dažāda līmeņa privātā, publiskā un nevalstiskā sektora ieinteresētajām pusēm sadarbojoties, iespējams radīt arvien jaunus risinājumus inovāciju un industrijas attīstīšanai. Izstrādājot vietēja līmeņa stratēģijas, attīstības plānus un politikas, ir būtiski ņemt vērā arī makroreģiona prioritātes un nozares tendences, tādā veidā paātrinot vietējo attīstību. Starptautiskajā konferencē "Virzība uz pārdomātām un sadarbībā balstītām inovācijām Baltijas jūras reģionā" gūtās zināšanas būs īpaši vērtīgas valsts un reģionālajām iestādēm, pētniecības iestādēm, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām un asociācijām. Tās mērķis ir sniegt kontekstu sadarbības veicināšanai Eiropas un Baltijas jūras reģiona līmenī un dalīties praktiskos piemēros par to, kādi inovatīvi risinājumi izstrādāti GoSmart BSR projekta ietvaros, lai veicinātu vietējo uzņēmumu inovāciju attīstīšanu.

 

Darba valoda - angļu.

Spied >> ŠEIT << lai pievienotos konferencei!

 

Programma
10:00 - 10:10
Atklāšana

Pasākumu atklāj moderatore Inese Suija-Markova

10:10 - 10:20
Ievadrunas

Konferences ekspertu ievadrunas

10:20 - 10:50
Aspekti, kas būtiski ietekmē industrijas un inovāciju politikas veidošanu

Eiropas Komisijas pārstāvis iepazīstina ar aspektiem, kas veido un ietekmē industrijas un inovāciju politikas veidošanu, kā arī diskutē par reģionu un valstu nepieciešamību sadarboties, lai attīstītu kopīgas inovācijas un veidotu makro-reģionālu attīstību

10:50 - 11:20
Reģionu un valstu sadarbība konkurētspējas veicināšanai

Konferences eksperti prezentē labās prakses piemērus reģionu un valstu sadarbībā konkurētspējas veicināšanai, makroreģionālo stratēģiju, nākamo 7 gadu prioritātes un finansēšanas iespējas pārrobežu inovāciju atbalstam

11:20 - 11:30
Pārtraukums
11:30 - 11:50
Efektīvas inovāciju ekosistēmas izveide un attīstīšana

Somijas-Baltijas institūta pārstāvis komentē ESSBJR Inovāciju politikas jomas stratēģisko pieeja inovācijas ekosistēmas attīstībai Baltijas jūras reģionā

11:50 - 12:10
Starptautiskais inovāciju brokeru tīkls – praktisks risinājums pārrobežu inovāciju stiprināšanai
Belostokas Tehniskās universitātes pārstāvis prezentē jaunu pārrobežu inovāciju attīstīšanas risinājumu – starptautisko inovāciju brokeru tīklu (TIBS)
12:10 - 13:00
Sadarbības inovāciju ieviešana nozarē

Pieredzes stāsti no transnacionālās inovāciju brokeru sistēmas (TIBS) kontaktpunktiem (vietējās pašvaldības, reģionālās valdības, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, pētniecības organizācijas, valsts līmeņa organizācijas)

13:00 - 13:10
Pārtraukums
13:10 - 14:30
Kā sekmēt industrijas vajadzību integrēšanu politikas darba kārtībā?

Paneļa diskusija. Moderē Inese Suija-Markova

14:30 - 14:45
Virzība uz spēcīgu un mērķētu inovāciju attīstīšanu Baltijas jūras reģionā 2021.gadā

Belostokas Tehniskās universitātes pārstāvis komentē starptautiskā inovāciju brokeru tīkla (TIBS) tālāko attīstību un ieskatu tā paplašināšanā

14:45 - 15:00
Konferences kopsavilkums un noslēgums

Vārds konferences moderatorei Inesei Suijai-Markovai

Organizē