26.02.2021. - PIEKTDIENA

Sabiedrības līdzdalība vietu izaugsmei

Tiešsaistes platforma ZOOM
10:00 - 14:00
Kontaktpersona:
Ieva Bīviņa

 

Reģistrēšanās pasākumam ir noslēgusies! 

 

Vebinārs par LĪDZDALĪBAS IESPĒJĀM UN PIEREDZES STĀSTI 

Sabiedrības līdzdalība kā labas pārvaldības un inovāciju veicinošs mehānisms vienlaicīgi.

 

Diskusija aizvien nerimstoša! Kā to īstenot? Kā iesaistīt sabiedrību, kādus līdzdalības veidus izmantot, kā aktivizēt spēcīgas kopienas vai ļaut apvienoties domubiedriem kopīgu interešu pārstāvniecībai spēcīgas un funkcionējošas dzīves vides radīšanai.

 

To iezīmēs Līga Stafecka (Providus vadošā pētniece), runājot par līdzdalības budžetēšanu kā vienu no sabiedrības līdzdalības mehānismiem valsts iestāžu darbā. Anita Seļicka (Latvijas Lauku foruma izpilddirektore) izcels veidus, kā kopradīt un rast sadarbību ar domubiedriem, pašvaldību vai nevalstiskajām organizācijām. Savukārt ar pieredzes stāstu par ieviestajiem līdzdalības veidiem dalīsies Gulbenes novada pašvaldības un Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji.

 

Domrades darbnīca KULTŪRAS NOTIKUMU JAUNRADEI

Pasākuma otrā daļa praktiskā darbnīcā aicinās apvienoties tos, kuri vēlas izzināt, kā radīt inovāciju kultūras jomā caur sabiedrības līdzdalību un kopienas aktivitātēm. Sadarbības ceļā ar dizaina domāšanas metodēm radīsim konceptu inovatīvām kultūras projektu iniciatīvām.

 

 

IERAKSTS
Programma
09:50 - 10:00
Pievienošanās tiešsaistes semināram
10:00 - 10:10
Atklāšana
10:10 - 10:40
Līdzdalības budžets: vienkārši par sarežģīto

Līdzdalības budžetēšana kā viens no sabiedrības līdzdalības mehānismiem, principi, pieredze Latvijā un ārvalstīs.

 

10:40 - 10:55
Sabiedrības līdzdalība kultūras projektos Vidzemē

Sabiedrības līdzdalība kultūras iniciatīvu radīšanā, Vidzemes kultūras programmas piemērs.

 

Lienīte Priedāja-Klepere, Vidzemes plānošanas reģions

10:55 - 11:25
Līdzdalības budžetēšana Gulbenes novada pašvaldībā

Gulbenes novada pašvaldības pieredze līdzdalības budžetēšanas ieviešanā, ieskats procesa īstenošanā, izaicinājumi un secinājumi.

 

Zane Pūcīte, Gulbenes novada pašvaldības attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja.

11:25 - 11:55
Kopienu iniciatīvas kā procesu dzinējspēks

Demokrātija pati par sevi nestrādā. Tā ir jādara, nevis jāvēro. Papildu inovatīvāka procesa veidošanai pievienojot arī elementus par pievienoto vērtību, sasniedzamību, apstākļu un situāciju radīšanu iedzīvotāju iesaistei un emociju pārstartēšanu. Pašreizējā tendence vairs nav ātri doties vienam, bet gan tālu un kopā, t.sk. arī vietējā mērogā radot drošu vidi jaunradei starp domubiedriem un citādi domājošajiem no dažādām nozarēm.

11:55 - 12:15
Pārtraukums
12:15 - 12:25
Domrades darbnīcas atklāšana, darba grupu sadalīšana

Domrades darbnīcā veltītai kultūras jaunradei apvienosies tie, kuri vēlas izzināt, kā radīt inovāciju kultūras jomā caur sabiedrības līdzdalību un kopienas aktivitātēm. Sadarbības ceļā ar dizaina domāšanas metodēm radīsim konceptu inovatīvām kultūras projektu iniciatīvām.

 

12:25 - 13:40
Darbnīca: VIETA

Darbnīcu atklās ar iedvesmas stāstu par to, ko kultūra var dot vietai? Červonkas baznīcas neprātīgais atdzimšanas stāsts. 

 

Ieva Jātniece, biedrības “Ūdenszīmes” valdes priekšsēdētāja

 

 

12:25 - 13:40
Darbnīca: ZINĀTĪBA

Darbnīcu atklās ar iedvesmas stāstu par to, kā zināšanas, kopā darīšana un kopīgs mērķis var mainīt kopienu pieredzi? Sēlijas laivu kā pārmaiņu aģenta stāsts.

 

Santa Šmite, biedrība “Sēlijas laivas”

12:25 - 13:40
Darbnīca: KOPIENA

Darbnīcu atklās ar iedvesmas stāstu par to, kāpēc veltīt resursus sabiedrības iesaistei? Vietējo iedzīvotāju un tālienē dzīvojošo sadarbība kopienas kultūras veidošanā. 

 

Ilze Kļava, “Jaunlutriņu attīstības biedrība”

12:25 - 13:40
Darbnīca: PROCESS

Darbnīcu atklās ar iedvesmas stāstu par Sansusī labklājības rezidenču programmu iekļaujošiem mākslas procesiem.

 

Māra Pāvula, biedrības Sansusī pārstāve

13:40 - 14:00
Noslēgums

Dalībnieku prezentācijas, balsojums par labāko kultūras ideju, noslēguma vārdi.

 

Vada: Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums