Pievienots: 23.02.2022.

Kas vienam lieks – otram prieks! Ražošanas blakus produkti un bioatkritumi

Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūts aicina Jūs apmeklēt pasākumu “Kas vienam lieks – otram prieks! Vai varam to attiecināt arī uz ražošanas blakus produktiem un bioatkritumiem?”

 

Reti kurš ražošanas process ir bez blakus produktiem un atlikumiem. Tāpat – reti kura mājsaimniecība ir bez bioatkritumiem. Pastāv divas iespējas – tos var turpināt uzskatīt par atkritumiem vai caur aprites ekonomikas prizmu tos ieraudzīt kā resursu vai izejvielu citam produktam. Aprites ekonomikas principi nosaka nepieciešamību attīstīt industriālo simbiozi un resursu saglabāšanu apritē jeb antroposfērā pēc iespējas ilgāk. 

 

Vēlamies palūkoties, cik daudzveidīgi ir šie blakus produkti, kas, nerodot jaunu pielietojumu, nokļūst atkritumos vai aizplūst gaisā; kādi ir jau esošie risinājumi to izmantošanai jaunu produktu ražošanā; un kādas inovācijas varam sagaidīt bioatkritumu valorizācijas jomā? 

 

Pasākumā kopā ar nozares pārstāvjiem diskutēsim par aprites ekonomikas mērķu radītajiem izaicinājumiem un iespējām, ko sniedz inovācijas ražošanas blakus produktu, atlikumu un bioatkritumu valorizācijā. 

 

Pasākums notiks 2022. gada 25. februārī 10.00-13.30 Zoom platformā taču tā tiešraidi varēs vērot arī Vidzemes Inovāciju nedēļas mājas lapā (http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2022-02-25/kas-vienam-lieks-otram-prieks-bet-ko-darit-ar-razosanas-blakus-produktiem-un-bioatkritumiem.html).

 

Pasākuma reģistrācijas saite: http://ej.uz/vienamlieksotramprieks

 

Sīkāka informācija šeit: http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2022-02-25/kas-vienam-lieks-otram-prieks-bet-ko-darit-ar-razosanas-blakus-produktiem-un-bioatkritumiem.html

 

Informāciju sagatavojusi:

Karīna Bāliņa

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts