25.02. - PIEKTDIENA

Kas vienam lieks, otram – prieks! Bet ko darīt ar ražošanas blakus produktiem un bioatkritumiem?

Reģistrācija beigusies
Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Tiešsaistē
10:00 - 13:30
Kontaktpersona:
Karīna Bāliņa
Kas vienam lieks – otram prieks! Vai varam to attiecināt arī uz ražošanas blakus produktiem un bioatkritumiem?

Reti kurš ražošanas process ir bez blakus produktiem un atlikumiem. Tāpat – reti kura mājsaimniecība ir bez bioatkritumiem. Pastāv divas iespējas – tos var turpināt uzskatīt par atkritumiem vai caur aprites ekonomikas prizmu tos ieraudzīt kā resursu vai izejvielu citam produktam. Aprites ekonomikas principi nosaka nepieciešamību attīstīt industriālo simbiozi un resursu saglabāšanu apritē jeb antroposfērā pēc iespējas ilgāk.

Vēlamies palūkoties, cik daudzveidīgi ir šie blakus produkti, kas, nerodot jaunu pielietojumu, nokļūst atkritumos vai aizplūst gaisā; kādi ir jau esošie risinājumi to izmantošanai jaunu produktu ražošanā; un kādas inovācijas varam sagaidīt bioatkritumu valorizācijas jomā?

Pasākumā kopā ar nozares pārstāvjiem diskutēsim par aprites ekonomikas mērķu radītajiem izaicinājumiem un iespējām, ko sniedz inovācijas ražošanas blakus produktu, atlikumu un bioatkritumu valorizācijā.
IERAKSTS
Programma
10:00 - 10:00
Ievads
10:10 - 10:20
Aprites ekonomikas mestais izaicinājums un sadarbības nozīme tajā

Vai mums vajadzētu raudzīties uz aprites ekonomikas stratēģiju kā uz izaicinājumu vai iespēju? Vai izvēlēties drošo “pārbaudīto metožu” ceļu vai tomēr ļauties nezināmajam “inovāciju” kārdinājumam? Un vai sadarbība ar citiem šeit var ko līdzēt? Prezentācija rosinās domāt par šiem jautājumiem bio atkritumu un atlikumu kontekstā. 

10:20 - 10:30
Pārtikas atkritumu daudzumi un to apsaimniekošanas iespējas Latvijā

Rūta Bendere

10:30 - 10:40
Neatrisinātie jautājumi pārtikas atkritumu apstrādes sfērā

Neizmantotas vai pārstrādātas pārtikas otrreizējā izmantošana Latvijas tirgū. Pārstrādes plusi un mīnusi, neatrisināti jautājumi valsts līmenī un ar saimniecisko darbību saistīto problēmu izskatīšana. Inovācijas un attīstības iespējas. 

10:40 - 10:50
Kas paliek pāri pēc fermentācijas?

Anna Stikāne

10:50 - 11:00
Jaunas iespējas atkritumu pārstrādei

Jaunas iespējas atkritumu pārstrādei rodas Hakatonā. Mēs – atkritumu apsaimniekotāji un sadarbības partneri - vēlamies veicināt atkritumu pārstrādi Latvijā, to otrreizēju izmantošanu, lai pēc iespējas mazāk atkritumu nākotnē būtu jānoglabā atkritumu poligonos. Tikai gudrā un atbildīgā sabiedrībā spēsim sasniegt izvirzītos mērķus!

11:00 - 11:10
Vai atkritumproduktu izmantošana ir videi draudzīgāka?

Palūkosimies, kas jāņem vērā izvēloties bio atkritumus kā izejvielu ražošanas procesam. Aprites cikla novērtējums ražošanas procesam var atklāt 'karstos punktus' jeb ražošanas posmus, kas rada vislielāko ietekmi uz vidi. Kas ir šie punkti? Kādas priekšrocības un kādi trūkumi ir sastopami, izvēloties bio atkritumus jēlmateriālu vietā.

11:10 - 11:30
DISKUSIJA
11:30 - 11:40
Pieredze un nākotnes perspektīvas ražojot biogāzi no pārtikas atkritumiem

Kaspars Brunovskis

11:40 - 11:50
Matemātiskās modelēšanas sasaiste ar bioreaktora vadības sistēmu

Kristaps Bērziņš

12:00 - 12:10
Mikroorganismu sadarbība omega 3 taukskābju ražošanai no biodegvielas un cukura rūpniecības blakusproduktiem

Reinis Muižnieks

12:10 - 12:20
Alus ražošanas blakusprodukti kā produkti ar augstu pievienoto vērtību

Aigars Runģis

12:20 - 12:30
Kur paliek blakusprodukti, kas rodas pārtikas ražošanas rezultātā?

Zane Kuļikovska

12:30 - 12:40
Notekūdeņu attīrīšanas procesa siltums kā vērtīgs blakusprodukts

Jeļena Ziemele

12:40 - 12:50
Olīveļļas ražošanas notekūdeņu pārvēršana karotenoīdos, lipīdos un citos produktos ar raugu Rhodotorula glutinis

Egils Stalidzāns

13:00 - 13:30
DISKUSIJA