25.02.2022. - PIEKTDIENA

Sadarbība Vidzemes reģiona tūrisma attīstībai

Ieeja ar ielūgumiem
Tiešsaistē
14:00 - 16:00
Kontaktpersona:
Lienīte Priedāja-Klepere

Vidzemes reģionā tūrisma attīstībā ieinteresēto ir daudz - pašvaldības, profesionālās tūrisma organizācijas, reģiona institūcijas, uzņēmēju tīklojumi un pētnieki. Katrs darbojas, īstenojot savu redzējumu pieejamo resursu ietvaros, bet visiem mērķis viens - veidot Vidzemi pievilcīgāku tās viesiem.  Lielāka rīcību saskaņotība,  savstarpēji papildinot vienam otru, nāktu tikai par labu Vidzemes un tā atsevišķo vietu tūrisma veicināšanai. Lielāka simbioze vajadzīga gan redzamajā mārketinga daļā, gan produktu veidošanā, projektu ieviešanā, uzņēmēju iesaistē u.c. svarīgās jomās.

 

Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome organizē paplašināto Attīstības padomes sēdi un pulcē reģiona tūrisma nozares organizācijas, lai pārrunātu nākotnes ieceres un galamērķu aktualitātes, kā arī kopīgi plānotu turpmāko sadarbību Vidzemes reģiona tūrisma attīstībai nozīmīgu jautājumu risināšanā.

 

Sēdes diskusiju daļu vadīs Ilze Grīnfelde, Vidzemes Augstskolas tūrisma virziena lektore, HESPI zinātniskā asistente.

Organizē