25.02.2022. - PIEKTDIENA

Būt vai nebūt vietējam kartupelim skolas pusdienu galdā: pārtikas zaļie publiskie iepirkumi

Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Tiešsaistē
10:00 - 12:00
Kontaktpersona:
Lelde Ābele
Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu veica pašvaldību un vietējo ražotāju aptaujas (2021). To rezultāti atklāj pašreizējās situācijas kopainu par pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu publiskajiem iepirkumiem Vidzemes reģiona pašvaldību pakļautībā esošajās izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestādēs. Tika konstatēts, ka vietējo ražotāju līdzdalība ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā ir zema un vietējas pārtikas īpatsvars iepirkumos ir neliels. Abas puses - pašvaldības un vietējie ražotāji - ir ieinteresētas sadarbībā, tomēr ir virkne šķēršļu, kas jāpārvar.
 
VPR ekonomikas eksperte Irīna Kulitāne iepazīstinās ar pašvaldību un vietējo ražotāju aptauju par vietēji ražotu pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem pašvaldību iestādēs rezultātiem - faktiem, secinājumiem, iestāžu un ražotāju ieteikumiem.

PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa informēs par Zaļā publiskā iepirkuma kontroli.

Pasākumu vadīs Jana Simanovska, biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja, eksperte.

Diskutēsim par to, kādiem apstākļiem un faktoriem būtu jāmainās, lai skolās, bērnudārzos, aprūpes centros un citās publiskās pašvaldības iestādēs maltīšu pagatavošanai vairāk iepirktu vietējos produktus.

Ko darīt? Kas jāmaina? Kuri būtu gatavi iesaistīties pārmaiņu veicināšanā?

Uz diskusiju aicināti pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu publiskajos iepirkumos pašvaldībās ieinteresēto un iesaistīto pušu pārstāvji (Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Pārtikas un veterinārais dienests, pašvaldību iepirkumu speciālisti, uzņēmēji).

Pasākums tiek rīkots projektā “Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai (CITIES2030)”. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros, līguma nr. 101000640.
Programma
09:45 - 10:00
Pievienošanās tiešsaistei
10:00 - 10:10
Atklāšana

Pasākumu moderē Jana Simanovska.

10:10 - 10:40
Pārtikas zaļie publiskie iepirkumi – kas notiek Vidzemē?
Pārtikas zaļie publiskie iepirkumi: Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību un vietējo ražotāju anketēšanas rezultātu kopsavilkuma prezentācija.
10:40 - 11:00
Zaļā publiskā iepirkuma kontrole

PVD PUD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa informēs par aktualitātēm Zaļā publiskā iepirkuma kontrolē.

11:00 - 12:00
Paneļdiskusija. Karstais kartupelis - pārtikas zaļais publiskais iepirkums
Ko darīt? Kas jāmaina? Kuri būtu gatavi iesaistīties pārmaiņu veicināšanā?
 
Lai izvērtētu pārtikas zaļā publiskā iepirkuma dažādos aspektus un to, ko pēc iespējas drīzāk būtu jāmaina, lai vietējie (nevis importētie) pārtikas produkti tiktu celti skolas, bērnudārza vai sociālās aprūpes centra galdā, diskusijā aicināti piedalīties ministriju, pārraugošo institūciju, pašvaldību un uzņēmēju pārstāvji. Interesentiem, kuri būs pievienojušies pasākumam, būs iespēja arī uzdot savus jautājumus runātājiem.
 
Piedalās:
  • Līga Sējāne, ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļas vadītāja vietniece;
  • Andra Karlsone, ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente;
  • Inese Pelša, VARAM Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte;
  • Sniedze Sproģe, LPS padomniece lauku attīstības jautājumos;
  • Tatjana Marčenkova, PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja;
  • Ilga Zepa, PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte;
  • Lita Kalniņa, Smiltenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece iepirkumu jautājumos;
  • Lāsma Aļeksejeva, AREI pētniece, Mg.oec.
  • Jūlija Križinauskaite, SIA “Very Berry” tirdzniecības vadītāja;
  • Ivo Apenītis, PKS "Straupe" tirdzniecības vadītājs.
Organizē