24.02.2022. - CETURTDIENA

Simbioze: risinājums resursspiedīgos apstākļos

Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Tiešsaistē
10:00 - 13:30
Kontaktpersona:
Ineta Tauriņa

Ik gadu Vidzemes inovāciju nedēļai tiek izvēlēts kāds tematiskais uzsvars, un šogad izraudzīta simbiozes jeb simbiotisko attiecību tēma kā virziens, kurā attīstās gan sabiedrība, gan ekonomika. 

 

Ko simbiozes principu piemērošana var dot uzņēmuma, organizācijas un kopumā sabiedrības attīstībai un inovētspējai?

Kā ne tikai sadzīvot un izdzīvot, bet kopīgi augt, savā starpā daloties ar pieejamajiem resursiem?

 

Konferencē vēlamies izcelt sadarbības un resursu aprites aspektu, aicināt uzņēmējus, publiskās pārvaldes, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus aizdomāties par neierastākām attīstības un jaunu produktu radīšanas iespējām, ielūkojoties simbiozes principu piemērošanā ražošanā, izglītībā, kopienās un kultūrā.

 

Uzaicinātie eksperti stāstīs par industriālo simbiozi, kas ļauj pilnīgāk izmantot vietējo resursu potenciālu,  par zināšanu apmaiņu starp izglītības un biznesa sektoru, par faktoriem,  kas liek kopienas locekļiem sadarboties un pašiem kļūt par savas dzīves uzlabotājiem un veidotājiem, kā arī par kultūras procesu fundamentālo lomu inovāciju un ilgtspējīgas attīstības kontekstos.

 

 

Pasākuma tiešraide tiks translēta šeit innovation.vidzeme.lv tīmekļa vietnē.

Aicinām reģistrēties konferencei līdz 23. februārim (ieskaitot), un pirms pasākuma saņemsiet atgādinājumu e-pastā.

 

Konferenci organizē Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā”, ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus.

IERAKSTS
Programma
10:00 - 10:10
Konferences atklāšana. Tēmas aktualitāte

2022. gada Vidzemes inovāciju nedēļa veltīta simbiozei tās visplašākajā nozīmē. Konferencē "Simbioze: risinājums resursspiedīgos apstākļos" Vidzemes plānošanas reģions vēlas ieskatīties daudzpusīgajās simbiozes iespējās un spēkā. 

Resursu pieejamība ir būtisks nosacījums inovācijai un izaugsmei, bet mūsdienās aizvien vairāk pieredzam resursu nepietiekamību, tāpēc pieejamie resursi jāapsaimnieko gudri un tālredzīgi.  Resursi šajā kontekstā ir ne tikai materiālie resursi un izejvielas, bet arī informācijas, datu, enerģijas, tehnoloģiskie, finanšu un cilvēkresursi.

Vidzemes plānošanas reģions saskata, ka simbiozes principu piemērošana varētu būt viens no veidiem, kā sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus par modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. Simbiotiskās attiecībās krustojas atšķirīgas, bet savstarpēji papildinošas jomas, sektori un zināšanas, un šajos saskarsmes punktos var būt auglīga augsne inovācijai.

Konferenci moderē Oskars Priede.

10:10 - 11:20
Simbioze ražošanā

Industriālās simbiozes iespējas Latvijā

  • Kā pilnīgāk izmantot vietējo resursu potenciālu? Aprites ekonomikas un ilgtspējas aktualitāte.

Natālija Cudečka-Puriņa, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

Pieredzes stāsts salmu paneļu ražošanā

  • Senču gudrībās balstīts moderns un dabai saudzīgs būvniecības risinājums, kas ļauj nezaudēt un paaugstināt estētiskās un mikroklimata īpašības

Jānis Saulītis, STP Seno tehnoloģiju parks

Industrial symbiosis within Braskereidfoss/Solør | Industriālās simbiozes piemērs Norvēģijā

  • Industriālais klasteris Våler pašvaldībā Norvēģijas dienvidaustrumos. Pašvaldības atbilde uz "zaļo pārkārtošanos"

Arild Lande, Uzņēmējdarbības attīstības vadītājs Våler pašvaldībā (Norvēģija)

| prezentācija angļu valodā |

11:25 - 11:50
Simbioze zināšanās

Zināšanu koplietošana mentoringā: biznesa līderis – skolas līderim

  • Kādas zināšanas uzņēmējs var nodot skolas direktoram un ko tas dod izglītības iestādei?

Zane Ozola, Neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja, privātās vidusskolas un bērnudārzu “Patnis” dibinātāja, biedrības "Līdere" biedre

11:50 - 12:00
Starpbrīdis
12:00 - 12:25
Simbioze kopienā

Kopiena - vide, kur augt kopā

  • Kas nosaka kopienas kā apkaimes sabiedrības pašorganizētas sadarbības formas izveidošanos?

Inese Kukle, kopienas “Mežinieku apkaime” projektu un attīstības vadītāja

12:25 - 13:00
Simbioze kultūrā

Radošums, inovācijas un ilgtspējīga attīstība. Kultūras konteksts

  • Kultūras fundamentālā loma citu nozaru attīstībā

Elizabete Palasiosa, uzņēmēja, radošo industriju uzņēmuma STORY HUB veidotāja, projekta "Valmiera – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" multimediju programmas vadītāja 

Kāpēc Valmierai kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu?

  • Valmiera vēlas attīstīt kultūrvidi, iesaistot plašu sabiedrību un stiprinot saikni starp kultūru un citām nozarēm

Liene Jakobsone, Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītāja vietniece, projekta "Valmiera – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" vadītāja

13:00 - 13:15
Konferences kopsavilkums un pārspriedumi
Organizē