23.02.2022. - TREšDIENA

Diskusija: Individuālo un kolektīvo vērtību apzināšanās un definēšana - tīklošanās pamatprincips

Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Tiešsaistē
16:00 - 18:00
Kontaktpersona:
Inese Olte
Diskusija: Individuālo un kolektīvo vērtību apzināšanās un definēšana - veiksmīgas tīklošanās pamatprincips. Inovatīva tūrisma tīkla “Vidzemēs” piemērs.

Esam tūrisma tīkla „Vidzemēs” aktīvā projekta realizācijas posmā un šajā diskusijā vēlamies netradicionālā veidā, kopīgi rast atbildes uz svarīgiem jautājumiem par tīkla veidošanās pamatprincipiem - individuālajām un kolektīvajām vērtībām, piederības sajūtu, konkurenci. Kuras ļautu aktivizēt tīkla dalībnieku iesaisti, veicinātu ilgtermiņa sadarbību un kalpotu par pamatu veiksmīgam, konkurētspējīgam un pievilcīgam tūrisma tīklam Vidzemes augstienes reģionā.
 
Pasākuma programma ietver radošu darbošanos kouča Gunta Kalniņa vadībā un iedvesmojošus pieredzes stāstu par Vidzēmēs ideju un vīziju no Māra Oltes.
 
Īpaši aicinām piedalīties Vidzemes augstienes uzņemējus, kuri nodarbojas ar tūrisma/viesmīlības pakalpojumu sniegšanu (arī tos, kam tūrisms ir kā papildus darbības veids), tūrisma jomā strādājošos un saistītās nevalstiskās organizācijas, reģiona ražotājus un ar tūrismu saistītu pakalpojuma sniedzējus, reģiona pašvaldības un TIC pārstāvjus, esošu organizāciju/klasteru biedrus.

Diskusija tiek īstenota ar Projekta „Vidzemes augstienes lauku tūrisma sadarbības tīkla izveide un attīstība”, Nr. 18-00-A01630-000005 ietvaros.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” līdzekļiem.

IERAKSTS
Programma
15:50 - 16:00
Pieslēgšanās pasākuma tiešraidei
16:00 - 16:30
Projekta “Vidzemēs" mērķu izklāsts un inovatīva tūrisma pieredzes atziņas
Projekta “Vidzemes augstienes lauku tūrisma sadarbības tīkla izveide un attīstība” aktualitāšu un mērķu izklāsts. Inovatīva tūrisma pieredzes atziņas.
16:30 - 17:00
Diskusija par tīklošanos - vai redzam un ejam uz kopēju mērķi kopā?
Moderēta darba sesija ar kouču Gunti Kalniņu.

Vadītājs diskusijā aicinās iesaistīties auditoriju, ar kuras palīdzību tiks rastas atbildes un atziņas par tēmu.
17:00 - 17:30
Diskusija par tīkla mikrovidi - piederības stiprināšana
Vadītājs palīdzēs apzināt dalībnieku sajūtas un definēs to pozīcijas tīklā, kas kalpo kā piederības stiprināšanas rīks.


 
17:30 - 18:00
Diskusija par efektīvākajiem “Vidzemēs” sadarbības modeļiem starp potenciālajiem partneriem
Moderēta darba sesija ar kouču Gunti Kalniņu.

Vadītājs diskusijā aicinās iesaistīties auditoriju, ar kuras palīdzību tiks rastas atbildes un atziņas par tēmu.
Organizē