23.02.2022. - TREšDIENA

Bioekonomikas un mežkopības pētījumu simbioze

Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties
Tiešsaistē
12:00 - 14:00
Kontaktpersona:
Dagnija Lazdina
Meža nozares ļaudis aicina attālināti ieskatīties mūsu pētījumos, kur simbiozē bioekonomika un mežkopība. Stāstīsim, rādīsim kā turam rūpi par vienu no Latvijas dabas bagātībām - mežu, kopjot to un rūpējoties, lai cilvēka dzīvošana tam pāri nenodara.
 
Sarunas un stāsti, fotogalerijas un minivideotūres par lauku bioekonomikas, meža upju krastu, rekreācijas, meža atjaunošanas un ieaudzēšanas, arī koku augšanas apstākļu uzlabošanas un agromežsaimniecības pētījumiem.
 
Stāstīs un rādīs LVMI Silava zinātnieki un A/s "Latvijas valsts meži" praktiķi.
IERAKSTS
Programma
12:00 - 12:15
Biomateriālu izmantošanas stratēģijas un ceļveži ES lauku un reģionālās attīstības uzlabošanai (BE-Rural) aktualitātes

Dr.oec. Kristaps Makovskis 

12:15 - 12:45
LVM un LVMI Silava sadarbība upju krastu pētniecībā

Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (LIFE GoodWater IP).

12:45 - 13:05
Ekosistēmas un to pakalpojumi vai, ko cilvēkam daba labu dara un cilvēks daba

Dr. silv. Zane Lībiete 

13:05 - 13:25
Koku augšanas apstākļu uzlabošana (mēslošana) - ieguvumi un riski oglekļa piesaistes kontekstā

Dr. silv. Andis Lazdiņš

13:25 - 13:45
Meža atjaunošana - pētījumu programmu aktualitātes

Mg. biol. Kārli Dūmiņš

13:45 - 14:00
Agromežsaimniecība - kas tā tāda? Balto vītolu un Saldo ķiršu stāsts

Dr.silv. Dagnija Lazdiņa 

14:00 - 14:05
Kopsavilkums
Organizē