23.02.2022. - TREšDIENA

Apvārsnis Eiropa - zinātnes un inovāciju sinerģija

Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Tiešsaistē
11:00 - 12:30
Kontaktpersona:
Marija Plotniece
Pasākumā būs iespēja uzzināt par jauno Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju atbalsta programmu Apvārsnis Eiropa 2021. - 2027. gadam, kas seko iepriekšējai ietvara programmai Apvārsnis 2020. Pasākuma ievadā aplūkosim tādas tēmas kā jaunās ietvara programmas aktualitātes, plānotie projektu konkursi un to budžets. Kā arī būs iespēja plašāk dzirdēt par jaunumiem digitālā jomā un juridiskos aspektos. Savukārt pasākuma otrajā daļā iepazīstināsim ar Eiropas lielāko finanšu atbalsta programmu – Eiropas Inovāciju padomi (EIC). Dalībniekiem būs iespēja uzzināt par programmas pamatprincipiem un veiksmīgajiem piemēriem.

Apvārsnis Eiropa ir pašreizējā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju daudzgadu programma. Tā ir Eiropas Savienības galvenā iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecību un inovācijas, sākot ar koncepciju līdz pat tirgum. Programmas gaitā plānots mobilizēt visu Eiropu, veicinot koordināciju starp valsts atveseļošanās un noturības programmām, kuras tiek gatavotas programmas Next genetation EU darbības jomā. Programmas Apvārsnis Eiropa plānotais budžets ir 95,5 miljardi eiro, kas jāsadala laikā no 2021. līdz 2027. gadam.

Par programmas Apvārsnis Eiropa digitālo jomu: galvenais redzējums, kas ir pamatā 4. klasterī, ir tāds, ka Eiropa veido konkurētspējīgas un uzticamas tehnoloģijas Eiropas rūpniecībai ar vadošo lomu pasaulē galvenajās jomās, ļaujot ražošanai un patēriņam ievērot mūsu planētas robežas un maksimāli palielinot ieguvumus visām sabiedrības daļām dažādos Eiropas sociālajos, ekonomiskajos un teritoriālajos kontekstos.Tas veidos konkurētspējīgu, digitālu, mazoglekļa un aprites rūpniecību, nodrošinās ilgtspējīgu izejvielu piegādi, izstrādās progresīvus materiālus un nodrošinās pamatu sasniegumiem, un inovācijai globālos sabiedrības izaicinājumos.

Eiropas Inovāciju padome (EIC) ir izveidota saskaņā ar ES programmu "Apvārsnis Eiropa". Tās budžets ir 10,1 miljards eiro, lai atbalstītu pārmaiņas inovāciju jomā visā dzīves ciklā - no agrīnās stadijas pētniecībā līdz koncepcijas pierādīšanai, tehnoloģiju nodošanai un jaunuzņēmumu/MVU finansēšanai.
Programma
11:00 - 11:15
Ieskats Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju atbalsta programmā Apvārsnis Eiropa

Jānis Ancāns

11:15 - 11:30
Ieskats 4. klasterī - Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss

Jūlija Asmuss

11:30 - 11:45
Ieskats juridiskos un finanšu jautājumos

Inga Šīrante

11:45 - 12:00
“EUREKA Klasteri un Innovative SME”

Laura Kunga-Jēgere

12:00 - 13:00
Ieskats Eiropas Inovāciju padomē (EIC)

Egita Aizsilniece-Ibema

Marija Plotniece

Organizē