22.02.2022. - OTRDIENA

Tautas un mājokļu skaitīšanas dati pašvaldības pārvaldībai

13:00 - 14:30
Mazā Pils 1, Rīga, LV-1050
Pasākuma norises forma:
Tiešsaistē
Tiešsaistes platforma:
Microsoft Teams
Kontaktpersona:
Jānis Upenieks
Tel.:  +371 2 201 9443
Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties
2021. gadā Latvijā pirmo reizi tautas un mājokļu skaitīšana notiek, izmantojot tikai administratīvos datus, tādējādi Latvija sekos attīstīto Ziemeļvalstu grupas piemēram.
 
Seminārā Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvji informēs par pieejamiem datiem pašvaldību, teritoriālo vienību, kā arī dažādu izmēru režģa šūnu izmēru griezumos, kas varētu palīdzēt pašvaldībām sniegt ieskatu, kas notiek pašvaldības teritorijā vai atsevišķās tās daļās.

Savukārt Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis pastāstīs, kā, izmantojot Tautas un mājokļu skaitīšanas datus, tie var tikt izmantoti pašvaldības teritoriālo vienību vadīšanā.

 

Programma
13:00 - 13:05
Ievadvārdi

Vai mēs zinām, kā izmantot datus publiskās pārvaldes procesu pilnveidei? Kur tie meklējami un kā tos lietot?

13:05 - 13:50
Tautas un mājokļu skaitīšanas dati pašvaldību pārvaldībai
2021.gadā Centrālā statistikas pārvalde veica tautas un mājokļu skaitīšanu, kas pilnībā balstīta uz administratīvajiem datu avotiem. Šodienas situācijā jāsaka – ļoti tālredzīgs lēmums, jo klātienes intervijas kopš 2020. gada nenotiek un daudzas valstis meklē risinājumus tautas skaitīšanas datu apkopošanai.
 
Jau 2021.gada 28.maijā tika publicēti pirmie dati par iedzīvotāju skaitu, bet jaunākie pieejamie dati publicēti 2021.gada novembrī par mājokļiem. Virkne datu ir publicēti arī 1 km2 šūnu un blīvi apdzīvoto teritoriju līmenī. Tiks sniegta informācija - kādi ir izmantotie datu avoti? kādi dati ir pieejami? kādi dati vēl tiks publicēti 2022.gadā?
13:55 - 14:30
Tautas un mājokļu skaitīšanas dati pašvaldību teritoriālo vienību vadīšanā
Tautas un mājokļu skaitīšanas metodoloģijas izmantošanas iespējas noder iekšējās teritoriālās nevienlīdzības novērtēšanā.
Izmantojot šos datus, var katru gadu novērtēt pārmaiņas gan iedzīvotāju skaitā, gan vairākos sociālekonomiskos rādītājos, izvērtējot notikušās pārmaiņas, kā arī lemjot par budžeta izlietojumu pašvaldību teritoriālās vienībās - pagastos, pilsētās un valstpilsētās.
Organizē