22.02.2022. - OTRDIENA

Intensīvās biznesa konsultācijas

Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Tiešsaistē
Zoom
15:00 - 16:00
Kontaktpersona:
Ilze Liepa

Intensīvās biznesa konsultācijas (speed-consulting) ir pasaulē labi zināms informācijas apmaiņas formāts, kas samērā īsā laikā ļauj dalībniekiem gūt savas uzņēmējdarbības attīstībai noderīgu pieredzi un padomus.

Vidzemes plānošanas reģions jau trešo reizi pulcēs uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju, pētniecības iestāžu un uzņēmumu pārstāvjus, kuri 20 minūšu intensīvās sarunās sniegs atbildes uz nozīmīgiem jautājumiem uzņēmēju attīstības veicināšanai.

 

Konsultācijas sniegs:

– Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) Latvijā vecākā projektu vadītāja Anita Ābola (starptautiskā sadarbība)
– Attīstības un finanšu institūcijas Altum pārstāve Antra Muižniece (finansējuma piesaiste; pieejamie atbalsta instrumenti)

– Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilga Maļina (LIAA atbalsta programmas)

– LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītājs Juris Čeičs (uzņēmējdarbības uzsākšana; inkubatora atbalsts)

– SIA Gateway&Partners eksporta attīstības vadītāja Laura Valtere (soļi eksporta tirgus sasniegšanai)

– Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta veselības aprūpes zināšanu un inovāciju kopienas (EIT Health) Reģionālo inovāciju shēmas (RIS) centra pārstāve Maruta Funta (uzņēmējdarbības veicināšana ārpus Latvijas medicīnas jomā)

– Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Sandra Muižniece-Brasava (pārtikas produktu attīstība)

 

 

Detalizētu informāciju par piedāvātajām konsultāciju tēmām ir iespējams aplūkot sadaļā "Programma".

SVARĪGI! Pieteikšanās līdz 21. februārim (ieskaitot). Reģistrējoties konsultācijai, lūdzam norādīt konkrētu ekspertu, ar kuru vēlaties tikties tiešsaistē, kā arī vēlamo tikšanās laiku. Pēc reģistrēšanās ar Jums sazināsies Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvis, lai vienotos par precīzu tikšanās laiku. Aicinām reģistrējoties norādīt arī Jūsu jautājumu, lai eksperti varētu labāk sagatavoties sarunai.

Programma
15:00 - 16:30
Intensīvās biznesa konsultācijas 1:1 ar Anitu Ābolu

Galvenās konsultāciju tēmas

Konsultēs uzņēmumus un organizācijas par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības veicināšanu ārpus Latvijas:

– par likumdošanas aspektiem,

– par prasībām produktiem un nodarbinātībai ārvalstīs,

– par potenciālo partneru atrašanu biznesa, tehnoloģiju un pētniecības jomās.

15:00 - 16:30
Intensīvās biznesa konsultācijas 1:1 ar Juri Čeiču

Galvenās konsultāciju tēmas:

– kādu saimnieciskās darbības formu izvēlēties, uzsākot uzņēmējdarbību,

– kādi nodokļi būs jāmaksā, uzsākot savu saimniecisko darbību,

– kā kliedēt šaubas par nezināmo uzņēmējdarbības sākumā,

– kā noteikt mērķa klientu, definēt vērtības piedāvājumu un izstrādāt biznesa modeli,

– biznesa inkubatoru programmas "Pirmsinkubācija" un "Inkubācija".

15:00 - 16:30
Intensīvās biznesa konsultācijas 1:1 ar Antru Muižnieci

Galvenās konsultāciju tēmas:

– Attīstības finanšu institūcijas Altum pieejamie pakalpojumi.

– finanšu plānošana uzņēmumā.

15:00 - 16:30
Intensīvās biznesa konsultācijas 1:1 ar Lauru Valteri

Galvenās konsultāciju tēmas Inovāciju nedēļā:

– eksporta stratēģijas izstrāde un eksporta pārdošanas mentorings,

– pārdošanas kanālu noteikšana un klientu piesaiste,

– B2B klientu tikšanos organizēšana,

– eksporta tirgu izpēte un industriju analīze,

– klientu aptaujas un fokusa grupas pētījumi,

– piegādātāju atrašana un izvērtēšana,

– attīstības virzienu priekšizpēte un investīciju piesaiste,

– vizuālās identitātes un pārdošanas materiālu izstrāde.

15:00 - 16:30
Intensīvās biznesa konsultācijas 1:1 ar Ilgu Maļinu

Galvenās konsultāciju tēmas Inovāciju nedēļā:

Konsultēs par LIAA atbalsta programmām:

– jaunu produktu/tehnoloģiju izstrāde sadarbībā ar zinātniekiem (Vaučeru programma),

– atbalsts eksportam (Starptautiskās konkurētspējas veicināšana),

– citas atbalsta programmas.

15:00 - 16:30
Intensīvās biznesa konsultācijas 1:1 ar Sandru Muižnieci-Brasavu

Galvenās konsultāciju tēmas Inovāciju nedēļā:
– iepakojums kā būtisks pievienotās vērtības elements pārtikas produktu realizācijas termiņa nodrošināšanai/pagarināšanai,
– ar pārtikas produktu izstrādi saistītie jautājumi.

15:00 - 16:30
Intensīvās biznesa konsultācijas 1:1 ar Marutu Funtu

Galvenās konsultāciju tēmas Inovāciju nedēļā:

– finanšu atbalsts jaunuzņēmumiem medicīnas jomā

– starptautiskas uzņēmējdarbības veicināšana medicīnas jomā

Organizē