22.02.2022. - OTRDIENA

Inovāciju komerciālās izdošanās simbioze jeb kāpēc 85% izlaisto inovāciju ir komerciāli neveiksmīga

Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties
Tiešsaistē
Zoom
11:00 - 11:30
Kontaktpersona:
Līga Brasliņa
Komerciāli veiksmīgās inovācijas rada vidēji 45% no tirgus kategorijas izaugsmes lielākajās pasaules ekonomikās. Eiropā vidēji viens jauns inovatīvs produkts pirmajā gadā nopelna 160 000 eiro (datu avoti: Euromonitor un Nielsen).
Inovatīvās ekonomikas ietvaros pastāv daudz pētījumu, vadlīniju un metožu veiksmīgu inovāciju izveidei un virzīšanai tirgū. Tomēr 85%-90% no tirgū izlaistām inovācijām, 12-16 mēnešu laikā tiek izņemtas kā neveiksmīgas.
Augstie neveiksmīgo inovāciju rādītāji kompānijām norāda, ka inovāciju tirgus izdošanās ir reta veiksme un nav paredzama. Pētniecības organizācijas “InnoMatrix” ilggadējie pētījumi inovāciju disciplīnā sniedz pierādījumus, ka inovācijas izstrāde ir tāda pati ekonomikas disciplīna kā citas, kurās pastāv noteiktas likumsakarības. Ievērojot šīs likumsakarības, uzņēmumiem un organizācijām ir iespējams būtiski paaugstināt savu komerciāli izdevušos inovāciju īpatsvaru.
“InnoMatrix” padziļināti analizē komerciāli veiksmīgo inovāciju komponentes jau kopš 2011. gada un ir secinājusi, ka pastāv konkrēti algoritmi, kas atkārtojas komerciāli veiksmīgo inovāciju kontekstā.
Semināra mērķis ir piedāvāt uzņēmumiem izprast labāk komerciāli veiksmīgo inovāciju veidojošās komponentes, lai tālāk secinājumus attiecinātu uz nākotnes inovācijām, tādējādi veicinot to nākotnes potenciālo komerciālo veiksmi.
Seminārā runāsim par komerciālo veiksmīgo inovāciju veidojošajām idejiskām un funkcionālām sastāvdaļām, un to, kā tās piemērot uzņēmuma līmenī, izstrādājot inovācijas.
Semināra mērķauditorija- plaša patēriņa preču ražošanas uzņēmumi.

Lektore - PhD. oec. cand. Līga Brasliņa, pētniecības organizācijas "InnoMatrix" pētījumu nodaļas vadītāja
 

 

Programma
11:00 - 11:30
Inovāciju komerciālās izdošanās simbioze jeb kāpēc 85% inovāciju ir tirgū komerciāli neveiksmīgas?
Komerciāli veiksmīgās inovācijas rada vidēji 45% no tirgus kategorijas izaugsmes lielākajās pasaules ekonomikās. Eiropā vidējais viens jauns SKU pirmajā gadā nopelna 160 000 eiro (avots - Nielsen).
 
Inovatīvās ekonomikas ietvaros pastāv daudz pētījumu, vadlīniju un metožu veiksmīgu inovāciju izveidei un virzīšanai tirgū. Tomēr 85% no tirgū izlaistām inovācijām, 12-16 mēnešu laikā tiek izņemtas kā neveiksmīgas.
 
Augstie neveiksmīgo inovāciju rādītāji kompānijām norāda, ka inovāciju tirgus izdošanās ir reta veiksme un nav paredzama. Pētniecības organizācijas “InnoMatrix” ilggadējie pētījumi inovāciju disciplīnā sniedz pierādījumus, ka inovācijas izstrāde ir tāda pati ekonomikas disciplīna kā citas, kurās pastāv noteiktas likumsakarības. Ievērojot šīs likumsakarības, uzņēmumiem un organizācijām ir iespējams būtiski paaugstināt savu komerciāli izdevušos inovāciju īpatsvaru.
 
“InnoMatrix” padziļināti analizē komerciāli veiksmīgo inovāciju komponentes jau kopš 2011. gada un ir secinājusi, ka pastāv konkrēti algoritmi, kas atkārtojas komerciāli veiksmīgo inovāciju kontekstā.
 
Semināra mērķis ir ļaut uzņēmumiem izprast labāk komerciāli veiksmīgo inovāciju veidojošās komponentes, lai tālāk secinājumus attiecinātu uz nākotnes inovācijām, tādējādi veicinot to nākotnes potenciālo komerciālo veiksmi.
 
Seminārā runāsim par komerciālo veiksmīgo inovāciju veidojošajām idejiskām un funkcionālām sastāvdaļām, un to, kā tās piemērot uzņēmuma līmenī, izstrādājot inovācijas.
Organizē