22.02.2022. - OTRDIENA

"Aprites un bioekonomika lauksaimniecībā – studentu un lauksaimnieku sadarbības potenciāls”

Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Tiešsaistē
14:00 - 16:00
Kontaktpersona:
Maija Rieksta
Sadarbojoties aprites un bioekonomikas spēlētājiem, rodas arvien jauni, ilgtspējīgi digitālie risinājumi, kurus ieviešot būtiski attīstās reģiona konkurētspēja.
Seminārā “Aprites un bioekonomika lauksaimniecībā – studentu un lauksaimnieku sadarbības potenciāls” dzirdēsim jauno, aktīvo lauksaimnieku pieredzes stāstus par saimniekošanu laukos, ambīcijām, azartu un pozitīvu skatu nākotnē, uzzināsim par lielākajiem izaicinājumiem un tendencēm aprites ekonomikā un bioekonomikā, Vidzemē un Latvijā, kā arī radīsim atbildes uz jautājumiem: Kādas iespējas studentiem mācību procesā ir iesaistīties reālu risinājumu izstrādē? Vai mācību iestādes atvērtas sadarbībai ar lauksaimniekiem?
Pasākuma mērķis ir popularizēt studentu un lauksaimnieku savstarpējās sadarbības nepieciešamību jaunu ideju attīstībā, aprites ekonomikas/bioekenomikas risinājumu attīstīšanā un izstrādē.
 
“Pasākums tiek organizēts Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja sadarbības projektu programmas finansētā projekta “Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība bio- un aprites ekonomikas veicināšanai” (BioBaltic) ietvaros.”
IERAKSTS
Programma
14:00 - 14:20
Jaunā lauksaimnieka pieredzes stāsts
Iedvesmojošs jaunā lauksaimnieka pieredzes stāsts par to, kā ir būt jaunajam lauksaimniekam. Par to, kādas ir lauksaimnieku attīstības perspektīvas, kā un vai dažādi inovatīvi/digitāli risinājumi tiek izmantoti viņa ikdienā.
14:20 - 14:40
Aprites ekonomika un bioekonomika Vidzemē
Kā Vidzemē tiek īstenota aprites un bioekonomika? Kādas ir pastāvošās tendences un izaicinājumi, liekot Vidzemē aizvien lielāku uzsvaru uz aprites un bioekenomikas attīstību?
14:40 - 15:00
Aprites ekonomika no ilgtspējīgas pārtikas izejvielu ražošanas perspektīvas

SIA “Aloja-Starkelsen” pieredze

15:00 - 15:15
Aprites, bioekonomikas un digitalizācijas tendences Ziemeļvalstīs

Maija Kāle

15:15 - 15:35
Studentu un lauksaimnieku sadarbības perspektīva

Maira Leščevica

15:35 - 16:00
Diskusija, jautājumi
Organizē