21.02.2022. - PIRMDIENA

Sadarbība F2F

Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties
Hibrīdpasākums
Zinātnes iela 2, Priekuļi, Cēsu novads
12:00 - 12:30
Kontaktpersona:
Andra Ūdre
Sadarbība sevī var ietvert klasisko F2F, jeb face to face (aci pret aci), bet modernajā Eiropā, līdz ar jauniem izaicinājumiem, radīta F2F stratēģija (from farm to fork, jeb no lauka līdz galdam), kas ir viens no galvenajiem pasākumiem Eiropas zaļā kursa ietvaros. Šī stratēģija iet pāri “aci pret aci” robežām, nesaraujamā ķēdē sadarbojoties organismiem visos biosfēras līmeņos - no vissīkākajiem augsnes mikroorganismiem līdz gala patērētājam - cilvēkam.
Šajā būtiskajā ķēdē līdzdarbojas Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI), kurā jau vairāk kā gadsimtu tiek veikti pētījumi laukaugu audzēšanas tehnoloģiju un zemkopības sistēmu jomā, īpašu vērību pievēršot augsnes auglības uzturēšanai un kvalitatīvas ražas iegūšanai, tiek veidotas Latvijas audzēšanas apstākļiem piemērotas laukaugu šķirnes un veikta augstu kategoriju sēklas materiāla ieguve. Šī darba būtība atklājas tikai visciešākajā sadarbībā ar lauksaimniekiem, kuri ir F2F stratēģijas galvenais balsts.
Viesosimies divās ar bioloģiskās lauksaimniecībās metodēm strādājošās zemnieku saimniecībās, kuru sekmes palīdz kaldināt AREI intelektuālā darba rezultāts un, kuras iedvesmo mūs visus ar savām prasmēm, pasaules skatījumu un inovatīvu risinājumu meklējumiem - ZS “Ķelmēni” un ZS “Kalna Smīdes”.
IERAKSTS
Programma
12:00 - 12:30
SADARBĪBA F2F
AREI vadošās pētnieces, agroekoloģes L.Zariņas komentārs un sižets par ZS "Ķelmēni", kurā cep rudzu maizi no bioloģiski audzētiem AREI izveidotas šķirnes 'Kaupo" rudziem.
 
AREI vadošo pētnieču, selekcionāru I.Skrabules un L.Legzdiņas komentārs un sižets par ZS "Kalna Smīdes", kurā bez biškopības veic arī bioloģiskā sēklas materiāla audzēšanu.
 
Organizē