01.03. - PIEKTDIENA

Kā digitalizācijas laikmetā nepazaudēt tos, kuri lieto pastkastīti?

Reģistrācija beigusies
Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Klātienes
Dabas un tehnoloģiju parks URDA, "Stūri", Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151
10:00 - 13:00
Kontaktpersona:
Ingrida Gubernatorova
KĀ DIGITALIZĀCIJAS LAIKMETĀ NEPAZAUDĒT TOS, KURI LIETO PASTKASTĪTI? atspoguļo ļoti aktuālu un svarīgu tēmu mūsdienu sabiedrībā, it īpaši uzņēmumiem, kas vēlas sasniegt plašu klientu loku.

Šodienas strauji digitalizētajā pasaulē ir būtiski atcerēties, ka ne visi iedzīvotāji ir vienādi vērsti uz tehnoloģijām. Daži var justies atstāti novārtā vai apjukuši, saskaroties ar jaunākajām tehnoloģijām, it īpaši vecāka gada gājuma cilvēki. Tāpēc, lai uzņēmums veiksmīgi darbotos un sasniegtu savus mērķus, ir svarīgi veidot stratēģijas, kas ir pieejamas un saprotamas visiem klientiem, neatkarīgi no viņu tehnoloģisko prasmju līmeņa.

Uzņēmumam ir jānodrošina, ka viņu pakalpojumi un produkti ir pieejami un saprotami arī tiem, kas varbūt nav tik "tehnoloģiski" orientēti, ietverot lietotājam draudzīgu dizainu, viegli saprotamus norādījumus un atbalsta pakalpojumus tiem, kam nepieciešama papildus palīdzība. Tāpat ir svarīgi komunicēt caur dažādiem kanāliem, ne tikai digitālajiem, bet arī, izmantojot tradicionālos medijus, piemēram, drukātas reklāmas vai personīgās tikšanās.

Tādējādi, rēķinoties ar šiem aspektiem, uzņēmums var veiksmīgi sasniegt gan jauniešus, kas parasti ir jaunajās tendencēs zinošāki, gan arī vecāka gada gājuma cilvēkus, kuri var justies mazāk pārliecināti, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Tas ļauj uzņēmumam ne tikai paplašināt savu klientu bāzi, bet arī veidot ilgstošas un nozīmīgas attiecības ar dažādu vecuma grupu pārstāvjiem.
Programma
09:30 - 10:00
Ierašanās un rīta kafija10:00 - 10:10
SIA ZAAO valdes priekšsēdētāja Ginta Kukaiņa ievaddvārdi
10:10 - 11:00
ZAAO pieredzes stāsts, klientu aptaujas rezultāti par komunikācijas kanāliem, mērķauditorija.
11:00 - 11:30
Komunikācija ar klientiem dažādos saziņas kanālos
Kur komunicēt? Kā komunicēt? Kad komunicēt?
11:30 - 11:45
Darbnīca: Atrodi piemērotāko komunikācijas veidu savam klientam
12:45 - 13:00
Noslēguma diskusija un kopsavilkums
Organizē