22.02.2023. - TREšDIENA

Inovācija un improvizācija kā mūsdienu pirmsskolas pedagoga prasme

Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties
Tiešsaistē
Zoom
12:00 - 14:00
Kontaktpersona:
Mārīte Raudziņa
Pirmsskolas izglītības iestādes “Patnis” direktore Inguna Vārtiņa dalīsies pieredzē par privātskolas pedagogu ikdienu un inovatīvo darbu.
LU pasniedzēja un arī Carnikavas PII “Riekstiņš” metodiķe Ilze Galeniece atklās inovāciju un improvizāciju izmantošanu pedagoģiskajā procesā pirmsskolā. Mūzikas skolotāja Inese Zariņa dalīsies darba pieredzē, kā ikdienā dažādot mācību procesu ar vienkāršiem, neordināriem paņēmieniem. Pirmsskolas skolotāja Tatjana Piļecka prezentēs savu pieredzi sadarbībā ar vecākiem Ziemassvētku gaidīšanas laikā.

Inovatīvas atziņas savos pirmajos pētniecības darbos guvušas arī LU Cēsu filiāles 2022. gada absolventes. Elīna Ļaudama-Žagare pētīja, kā 2-3 gadu vecu bērnu sīko motoriku var veiksmīgi attīstīt, regulāri un sistemātiski bērnam darbojoties ar dažādu veidu plastiskajiem materiāliem. Pedagoģiskās izmēģinājuma darbības laikā tika konstatēts, ka šajā procesā tiek sekmēta arī bērna pašvadīta mācīšanās, gūts emocionāls gandarījums un paaugstinās koncentrēšanās spējas.

Ieva Šūmane pētīja sadarbību atbalsta komandas locekļu starpā iekļaujošas izglītības sekmīgai īstenošanai pirmsskolā. Veicot pētījumu, tika atklāti atbalsta komandas veiksmes aspekti, uzlabojamās jomas, kā arī izveidots konkrēts atbalsta personāla sadarbības modelis bērna ar speciālām vajadzībām iekļaušanai pirmsskolas ikdienas dzīvē.