21.02.2023. - OTRDIENA

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis Eiropa" sniegtās iespējas

Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties
Tiešsaistē
Zoom
10:00 - 13:00
Kontaktpersona:
Lāsma Brenča
Pasākumā būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju atbalsta programmu "Apvārsnis Eiropa" 2021. - 2027. gadam.
Nacionālais kontaktpunkts (NKP) prezentēs ieskatu programmā, veidojot izpratni par zinātnisko institūciju, uzņēmumu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju iespējām piedalīties konkursos un saņemt finansējumu. Dalībniekiem būs iespēja uzzināt informāciju par administratīvajiem un finanšu jautājumiem, kuri var rasties projekta pieteikšanas laikā.

NKP eksperti sniegs ieskatu tematiskajos konkursos (mobilitāte, kultūra, digitālā joma, bioekonomika un dabas resursi). Savukārt, pasākuma otrajā daļā semināra dalībnieki tiks informēti par Eiropas Partnerības (Innovative SMEs/Eurostars) iespējām un par lielāko finanšu atbalsta programmu – Eiropas Inovāciju padomi (EIC).

Programma "Apvārsnis Eiropa" ir vērienīga pētniecības un inovāciju programma, kuras mērķis ir veicināt Eiropas atveseļošanos un padarīt Eiropu noturīgāku pret nākotnes izaicinājumiem. "Apvārsnis Eiropa" pamatā izvirzīts 3 pīlāru modelis, kura ietvaros atbalsta atvērto zinātni, globālo izaicinājumu risināšanu un rūpniecības konkurētspēju un atvērto inovāciju, papildus atbalstot arī Eiropas pētniecības telpas stiprināšanu.
Programma
10:00 - 10:15
Ieskats ES pētniecības un inovāciju programmā “Apvārsnis Eiropa”
10:15 - 10:35
Ieskats juridiskajos un finanšu jautājumos
10:35 - 10:50
Par programmu Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātēm
10:50 - 11:05
Ieskats 2. klasterī (Kultūra, Jaunrade un iekļaujoša sabiedrība)
11:05 - 11:20
Ieskats 4. klasterī (Digitālā joma, Rūpniecība, Kosmoss)
11:20 - 11:35
Ieskats 6. klasterī (Dabas resursi, Bioekonomika, Pārtika)
11:35 - 11:55
"EIT Food" sniegtās iespējas
11:55 - 12:10
Eiropas Partnerības Innovative SMEs/Eurostars
12:10 - 12:30
Ieskats Eiropas Inovāciju padomē (EIC)
12:30 - 12:50
FIT-4-NMP piedāvātais atbalsts dalībai "Apvārsnis Eiropa" projektos
Organizē