27.02. - TREšDIENA

Vidzemes inovāciju konference "Inovācija attīstībai" (1.diena)
12:30 - 20:00
Koncertzāle "Valmiera", Leona Paegles iela 10, Valmiera
Kontaktpersona:
Santa Niedola
Tel.:  +371 26 674 261

Konferences moderatori: Lilita Sparāne un Haralds Burkovskis

Konferences darba valoda:

no 13:00 līdz 16:30 – latviešu valoda

no 16:00 līdz 16:30 – latviešu valoda, ar tulkojumu uz angļu valodu
no 16:30 līdz 17:15 – angļu valoda, ar tulkojumu uz latviešu valodu

 

Inovācijas var būt klātesošas jebkurā uzņēmumā, saimniecībā, arī valsts pārvaldē. Cik ļoti par inovatīvu sevi var saukt Vidzeme? Vai Latvijai ir potenciāls un piemēroti apstākļi, lai spētu konkurēt ar grandiem inovāciju jomā? Un kur tajā visā paliek mazais uzņēmējs reģionā? Valsts pārvaldes rokās ir iespējas, ar kurām tās varētu sakārtot ne vien savus procesus, bet arī stimulēt uzņēmējdarbības attīstību. 

Vispirms JĀUZDRĪKSTAS mainīt domāšanas veidu. 

 

Pasākumā īpaši gaidīsim valsts iestāžu un pašvaldību pārstāvjus, jo tēmas, kas tiks aplūkotas konferences 1.dienā, varētu būt īpaši aktuālas un noderīgas ikdienas darbā veiksmīgākai sadarbībai ar uzņēmējiem. Kļūstiet par nozīmīgu inovāciju ekovides elementu!

 

Piezīme: Vietu skaits konferencē ir ierobežots, tāpēc aicinām nekavēties ar reģistrēšanos. Sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu, reģistrēšanās tiks slēgta 

 

Uzmanību!

PASĀKUMA ORGANIZATORI INFORMĒ, ka 8. februārī tika SLĒGTA reģistrēšanās dalībai VAKARA PROGRAMMAI pēc plkst. 17:30 (maksimālais vietu skaits jau sasniegts).

22. februārī tika SLĒGTA reģistrēšanās konferences DIENAS PROGRAMMAI (maksimālais vietu skaits sasniegts). Paldies par izrādīto interesi!

 

Vienlaikus atgādinām, ka gadījumā, ja nevarēsiet tomēr ierasties, lūdzu, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar norādīto kontatpersonu, lai rezervāciju atceltu, atdodot savu vietu kādam citam interesentam! 

 

JA VĒLATIES APMEKLĒT ABAS KONFERENCES DIENAS, LŪDZU, REĢISTRĒJIETIES KATRAI DIENAI ATSEVIŠĶI!

 

Uz tikšanos Valmierā!

Programma
12:30 - 13:00
Reģistrācija, kafija
Konferences moderatori – Lilita Sparāne un Haralds Burkovskis
Pieredzē un zināšanās dalās:
13:00 - 13:05
VPR Attīstības padomes priekšsēdētāja Hardija Venta uzruna, Inovāciju izstādes atklāšana
VPR Attīstības padomes priekšsēdētāja Hardija Venta uzruna, Inovāciju izstādes atklāšana
Pieredzē un zināšanās dalās:
13:05 - 13:35
Kāpēc inovācijas ir svarīgas?
Kas ir inovācija, un kāpēc tā ir svarīga? Ir dažādi veicinoši faktori, kas iniciē inovāciju rašanos – interesanti uzzināt, kādi tie ir. Kāda ir to loma publiskajā un privātajā sektorā? Kāpēc vispār jātiecas inovēt, uzlabot un attīstīt?
Pieredzē un zināšanās dalās:
13:35 - 13:55
Vidzeme ceļā uz inovācijām
Vidzeme ir reģions, kam rūp būt starp labākajiem. Reģions, kam ir svarīgi veidot spēcīgu uzņēmējdarbības un inovāciju vidi. Vidzemes plānošanas reģions par vienu no savām šī brīža prioritātēm izvirzījis inovāciju ekosistēmas izveidi.
Pieredzē un zināšanās dalās:
13:55 - 14:15
Latvija – vide un vieta inovāciju attīstīšanai
Vai Latvijā ir piemērota vide un apstākļi inovāciju attīstīšanai? Iedvesmai un pieredzei - stāsts par Latvijas lomu lielajā inovāciju pasaulē. Vai spējam konkurēt ar skandināviem vai citiem Eiropas grandiem? Ko inovācijas dod valsts izaugsmei?
Pieredzē un zināšanās dalās:
14:15 - 15:30
Inovācijas kā instruments reģionu attīstībā
Reģionālās attīstības paneļdiskusija, kurā piedalīsies pārstāvji no Vidzemes plānošanas reģiona, LR Ekonomikas ministrijas, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, RTU Cēsu filiāles, kā arī uzņēmējs-praktiķis
15:30 - 15:45
Kopsavilkums no paneļdiskusijas
Kopsavilkums no paneļdiskusijas
Pieredzē un zināšanās dalās:
15:45 - 16:15
Kafijas pauze
16:15 - 16:30
Inovācijas reģionā – mīts vai realitāte?
Vai uzņēmuma atrašanās vieta var ietekmēt tā attīstību? Kādi ir plusi un/vai mīnusi, ja dibini uzņēmumu ārpus lielpilsētām? Vai uzņēmumiem pieejamais atbalsts inovāciju attīstībai ir pietiekams un atbilst biznesa vides reālajām prasībām?
Pieredzē un zināšanās dalās:
16:30 - 17:15
Iedvesmas stāsti inovāciju atbalsta stiprināšanai
Nereti mēs gaidām atbalstu vien no Eiropas, valsts vai reģiona līmeņa institūcijām. Bet arī individuāli varam iesaistīties jaunu sadarbības formu un risinājumu meklēšanā. Iedvesmai – praktiski piemēri no Nīderlandes, Slovēnijas un Zviedrijas.
Pieredzē un zināšanās dalās:
17:15 - 17:30
Dienas kopsavilkums
17:45 - 20:00
Neformālas sarunas ar vieglām vakariņām un muzikālu pārsteigumu
Izmantojiet iespēju tikties, iepazīties un jautāt! Mums apkārt ir cilvēki, kas jau uzdrīkstējušies, zina kā un ir jau sajutuši inovāciju efektu ikdienā.