Pasākumi

25.02
26.02
27.02
28.02
01.03
27.02. - TREšDIENA
Vidzemes inovāciju konference "Inovācija attīstībai" (1.diena)
Koncertzāle "Valmiera", Leona Paegles iela 10, Valmiera
12:30 - 20:00
Inovācijas var būt klātesošas jebkurā uzņēmumā, saimniecībā, arī valsts pārvaldē. Cik ļoti par inovatīvu sevi var saukt Vidzeme? Vai Latvijai ir potenciāls un piemēroti apstākļi, lai spētu konkurēt ar grandiem inovāciju jomā? Un kur tajā visā paliek mazais uzņēmējs reģionā? Valsts pārvaldes rokās ir iespējas, ar kurām tā varētu sakārtot ne vien savus procesus, bet arī stimulēt uzņēmējdarbības attīstību. (UZMANĪBU! Reģistrēšanās vakara programmai (no plkst.17:30 - 20:00) ir noslēgusies!)
“Inovāciju izstāde” – ilustrācija inovāciju dažādībai Vidzemē
Koncertzāle "Valmiera", Leona Paegles iela 10, Valmiera
12:30 - 20:00
Izstāde, kas iepazīstina ar 24 inovācijām – informācijas tehnoloģiju jauninājumiem, produktu dizaina, procesu un ražošanas tehnoloģiju inovācijām 24 uzņēmumos 17 Vidzemes pašvaldībās.
Seminārs "Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana"
Jērcēnmuiža, Jērcēnu pagasts, Strenču novads
10:00 - 16:00
Seminārs par meža nekoksnes resursiem - to apsaimniekošanu un izmantošanu.
Diskusija un darba grupas: Iekštelpu klimats. Kvalitātes prasības ēku atjaunošanā. Saules enerģija.
Viesnīcā "Wolmar", Tērbatas 16a, Valmiera
08:30 - 13:00
Valmierā notiks vairākas diskusijas un darba grupas par jautājumiem, kas skar ēku apsaimniekotājus, plānojot un ieviešot inovatīvus energoefektivitātes pasākumus publiskajās ēkās. Diskusijās piedalīsies arī projekta “EFFECT4buildings” pārstāvji - ēku apsaimniekotāji un pašvaldību pārstāvji no Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Polijas un Igaunijas. Aicinām piedalīties ēku apsaimniekotājus, pašvaldības un izglītības iestādes.
Reģistrācija beigusies