25.02.2020. - OTRDIENA

#GovLabLatvia Vērtību darbnīca

13:00
Ābeļu iela 2, Gulbene.
Kontaktpersona:
Liena Kazāka
Ieeja ar ielūgumiem.

#GovLabLatvia - Latvijas valsts pārvaldes inovācijas laboratorijas ietvaros tapušās Vērtību darbnīcas primārais mērķis ir informēt valsts pārvaldē strādājošos par valsts pārvaldes vērtībām un ētikas pamatprincipiem, kā arī rosināt diskutēt par vērtībās balstītas kultūras attīstīšanu valsts pārvaldē. Darbnīca sastāv no informatīvās daļas, lai gūtu īsu ieskatu valsts pārvaldes vērtībās (rīcības un piemēri), un no praktiskās daļas - caur vērtību spēli vai stāstu vizualizācijas aktivitāti, palīdzot darbiniekiem praktiski izprast vērtības un diskutēt par to nozīmi ikdienas darbā. Vērtību darbnīcas koncepts ir unikāls ar to, ka tajā ne tikai tiek apspriestas vērtības teorētiskā līmenī, bet tā arī darbojas kā praktisks instruments vērtību iedzīvināšanā un komandas saliedēšanā, kā arī tā ir viegli transformējama, ar iespēju izvēlēties pielietot vienu vai visus darbnīcas elementus plānotajai mērķauditorijai. 

Programma
13:00 - 16:00
#GovLabLatvia Vērtību darbnīca

#GovLabLatvia - Latvijas valsts pārvaldes inovācijas laboratorijas ietvaros tapušās Vērtību darbnīcas primārais mērķis ir informēt valsts pārvaldē strādājošos par valsts pārvaldes vērtībām un ētikas pamatprincipiem, kā arī rosināt diskutēt par vērtībās balstītas kultūras attīstīšanu valsts pārvaldē. Darbnīcu vadīs Edgars Spruksts, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas konsultants.

Pieredzē un zināšanās dalās: