26.02.2019. - OTRDIENA

Radošā NEdarbnīca Skujenē

10:00 - 14:00
Skujenes tautas nams, Skujenes pagasts, Amatas novads
Kontaktpersona:
Zane Pīpkalēja
Tel.:  +371 29 152 186

Radošās NEdarbnīcas ietvaros Skujenes iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldību darbinieki tiks iesaistīti radošās aktivitātēs, lai apzinātu vietējos resursus un iegūtu vērtējumu par šo resursu radošāku un produktīvāku izmantošanu ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Klātesošie tiks iedrošināti jaunām un inovatīvām sadarbības formām, saskaņā ar Eiropas Komisijas plānā darbam ar Viedajiem ciemiem ietverto vīziju par lauku kopienu turpmāku attīstību, kas ietver arī jaunu sadarbības formu attīstību – starp lauksaimniekiem un citiem lauku teritoriju uzņēmējiem, starp pašvaldībām, privāto un publisko sektoru. 

 

Pasākuma ietvaros dalībnieki mācīsies:
* izprast zināšanu ekonomikas izveides un attīstības pamatprincipus,
* iepazīt no jauna savus iekšējos radošos resursus un pielietot tos profesionālai izaugsmei,
* pielietot radošās domāšanas metodes radošu risinājumu izstrādei.

 

Reģistrēšanās pasākumam līdz 22.02.2019.

Laipni aicināti arī citu novadu iedzīvotāji!

Programma
10:00 - 14:00
Radošā NEdarbnīca Skujenē
Vairāk informācijas par lektori: http://www.brakovska.lv/
Pieredzē un zināšanās dalās:
Organizē