01.03. - PIEKTDIENA

Paneļdiskusija "Inovāciju pētniecība: aktualitātes, metodes, resursi"

Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties
Klātienes
Cēsu 3, Valmiera, C-230.telpa
12:00 - 13:30
Kontaktpersona:
Agita Šmitiņa
“Kā pētīt inovācijas? Kādas ir aktuālās metodes, paņēmieni inovāciju pētniecībā? Kā identificēt inovatīvas idejas vai praksi? Kā izmantot kvantitatīvas vai kvalitatīvas metodes, pētot inovācijas? Kā gadījuma analīzes atklāt inovāciju būtību? Kā novērtēt inovāciju iespaidu un ietekmi uz biznesa efektivitāti? “- šie ir jautājumi, par kuriem paneļdiskusijā runās dalībnieki, kuri cieši saistīti ar inovāciju attīstīšanu un pētniecību.
Tiks runāts par inovatīvu ideju identificēšanu un pētniecību, inovāciju pētniecības metodēm un inovāciju ietekmi uz sabiedrību un biznesu

Paneļdiskusijas dalībnieki:

Inese Suija-Markova
Ph.D., Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece.
 
Inese Suija-Markova ir ieguvusi zinātnes doktora (Ph.D.) grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā un maģistra grādu (MBA) biznesa vadībā un inovācijās Rīgas Tehniskajā universitātē. Viņas pētniecības darbs ir saistīts ar zināšanu pārnesi inovāciju procesos un zināšanu ietilpīgu biznesa pakalpojumu vadīšanu. 16 gadus vadījusi vides un dabas resursu pētniecības un inovāciju organizāciju “Vides risinājumu institūts”.
 
Rolands Putniņš
M.sc. Business Administration, Vidzemes Augstskolas vieslektors, docē kursu “Inovāciju vadība”. Līdzdibinātājs un vadītājs uzņēmumā Fruitis Foods, līdzdibinātājs uzņēmumā “Trikātas Piens”.

Līga Brasliņa- Ph.D., Latvijas Universitātes, Biznesa, Vadības un Ekonomikas fakultātes pētnieks, pētījumu projektu vadītāja
Organizē