01.03. - PIEKTDIENA

Kā audzēsim pārtiku nākotnē? Nākotnes līderu stāsti sakņojas dažādībā.

Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties
Klātienes
Cēsu iela 4, Valmiera
10:00 - 12:00
Kontaktpersona:
Maija Kāle
Urbānā lauksaimniecība ir viena no ilgtspējīgas pilsētvides izpausmēm. Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs tās popularitāte pieaug līdz ar aktīvāku pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Urbānās lauksaimniecības taustāmā izpausme ir pārtikas produktu, arī garšaugu audzēšana, pārstrāde un izplatīšana pilsētās, taču tā iet rokrokā ar tādiem aspektiem kā ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, tīrāks gaiss pilsētās, sociālā iekļautība un kopienu veidošana.

Urbānie dārzi ir brīnišķīga vide dažādības un daudzveidības kultivēšanai gan sabiedrībā, gan apkārtējā vidē. Tie ir arī vieta domām par nākotni: kāda izskatīsies nākotnes pilsēta, un kur tajā būs vieta bioloģiskajai daudzveidībai un sabiedrības dažādībai? Lai noskaidrotu atbildes uz šiem jautājumiem, esam aicinājuši pētniekus un praktiķus dalīties ar saviem personīgajiem pieredzes stāstiem par dažādību, nākotni un bioloģisko daudzveidību.
Papildus šiem stāstiem kopā ar zīmējumu teātri radīsim ilustrāciju, kur satiksies bioloģiskā daudzveidība, dažādība un nākotne.
Pasākuma valoda: latviešu. Dažas prezentācijas, kas būs angliski, plānots tulkot pēc vajadzības. 
Adrese: 229. telpa, Cēsu iela 4, Valmierā
 
Programma
10:00 - 10:05
Ievadruna un aicinājuma vārdi Vidzemes Augstskolā
10:05 - 10:10
Ieskats urbānās lauksaimniecības nākotnes projektā un šajā pasākumā sasniedzamie mērķi
10:10 - 10:20
Cik plaši mums jāskatās uz dažādību un bioloģisko daudzveidību?
10:20 - 10:30
Īss ieskats dažāda mēroga urbānajās vidēs.
10:30 - 10:40
Ko par mums pasaka veids, kā domājam par nākotni?
10:40 - 11:00
Kafijas pauze un uzkodas
11:00 - 11:30
Zīmējumu teātris “Bioloģiskā daudzveidība, dažādība un nākotne”
Varis Klausītājs un Lote Vilma Vītiņa (vairāk par teātri: https://zimejumuteatris.lv/)
11:30 - 12:00
Kafija un tīklošanās
Organizē