01.03. - PIEKTDIENA

Dažādība kā Eiropas spēks: "Apvārsnis Eiropa" perspektīvās

Reģistrācija beigusies
Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Klātienes
Kosmosa centrs, Cīrulīšu iela 63, Cēsis, Cēsu pilsēta, Cēsu novads, LV-4101
11:00 - 14:00
Kontaktpersona:
Marija Plotniece
Nacionālais kontaktpunkts (NKP) prezentēs ieskatu programmā, veidojot izpratni par zinātnisko institūciju, uzņēmumu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju iespējām piedalīties konkursos un saņemt finansējumu. Dalībniekiem būs iespēja uzzināt informāciju par administratīvajiem un finanšu jautājumiem, kuri var rasties projekta pieteikšanas laikā.

NKP eksperti sniegs ieskatu tematiskajos konkursos (mobilitāte, kultūra, digitālā joma, bioekonomika un dabas resursi). Savukārt, pasākuma otrajā daļā semināra dalībnieki tiks informēti par Eiropas Partnerības (Innovative SMEs/Eurostars) iespējām un par lielāko finanšu atbalsta programmu – Eiropas Inovāciju padomi (EIC).

Programma "Apvārsnis Eiropa" ir vērienīga pētniecības un inovāciju programma, kuras mērķis ir veicināt Eiropas atveseļošanos un padarīt Eiropu noturīgāku pret nākotnes izaicinājumiem. "Apvārsnis Eiropa" pamatā izvirzīts 3 pīlāru modelis, kura ietvaros atbalsta atvērto zinātni, globālo izaicinājumu risināšanu un rūpniecības konkurētspēju un atvērto inovāciju, papildus atbalstot arī Eiropas pētniecības telpas stiprināšanu.
Programma
11:00 - 11:15
Ierašanās un kafija
11:15 - 11:30
Ieskats ES pētniecības un inovāciju programmā "Apvārsnis Eiropa"

Prezentācija par "Apvārsnis Eiropa" programmu un Nacionālo kontaktpunktu.

11:30 - 11:45
Par programmu Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātēm

Visaptverošs pārskats par apmācību un mobilitātes programmu Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātes (MSCA). Būs iespēja uzzināt  pamata informāciju par programmu: pieciem dažādiem konkursiem, to mērķgrupām, būtību, programmas galvenajām iezīmēm un finansēšanas modeli.

11:45 - 11:50
Ieskats pētniecības infrastruktūrās

Visaptverošs pārskats par Pētniecības Infrastruktūras programmas konkursiem. Būs iespēja uzzināt  pamata informāciju par programmu: pieciem dažādiem konkursiem, to mērķgrupām, būtību, programmas galvenajām iezīmēm un finansēšanas modeli.

11:50 - 12:10
Ieskats 3. pīlārā (Eiropas Inovācijas padome, Eiropas Inovāciju ekosistēmas un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts)

Visaptverošs pārskats par 3 galvēnājam 3. pīlāra programmām: Eiropas Inovāciju padome (EIC), Eiropas Inovāciju ekosistēmas (EIE), un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT). Būs iespēja uzzināt  pamata informāciju par programmām: pieciem konkursa nosacījumiem, to mērķgrupam, būtību, programmas galvenajām iezīmēm un finansēšanas modeli. 

12:10 - 12:25
Eiropas Partnerības Innovative SMEs/Eurostars

Mazo un vidējo uzņēmumu R&D projektu iesniegšanas un valsts budžeta finansējuma saņemšanas iespējas Eiropas Partnerībā Innovative SMEs.

12:25 - 12:40
Latvijas Tehnoloģiskā centra atbalsta aktivitātes MVU

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN Latvia), EENergy granti energoefektivitātes palielināšanai, STARRISE projekta ideju atbalsts  risinājumiem loģistikas un pārtikas sektoros , Prototipēšanas laboratorija un Tech-Turisma pakalpojumi u.c. iniciatīvas.

12:40 - 12:55
Ieskats 1. klasterī (Veselība)

Prezentācija par Apvārsnis Eiropa 1. klastera “Veselība” aktualitātēm.

12:55 - 13:10
Ieskats 2. klasterī (Kultūra, Jaunrade un iekļaujoša sabiedrība)

Prezentācija par Apvārsnis Eiropa 2. klastera “Kultūra, Jaunrade un iekļaujoša sabiedrība” aktualitātēm.

13:10 - 13:25
Ieskats 4. klasterī (Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss)

Prezentācija par Apvārsnis Eiropa 4. klastera “Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss” aktualitātēm.

13:25 - 13:45
Ieskats 5. un 6. klasterī (Klimats, enerģētika un mobilitāte & Dabas resursi, bioekonomika, pārtika)

Prezentācija par Apvārsnis Eiropa 5. klastera "Klimats, enerģētika un mobilitāte" un 6. klastera “Dabas resursi, bioekonomika, pārtika” aktualitātēm.

13:45 - 15:00
Kafija un tīklošanās
Organizē