24.02. - CETURTDIENA

Rūpnieciskā simbioze industrijas sadarbības stiprināšanai

Reģistrācija beigusies
Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Tiešsaistē
14:00 - 16:00
Kontaktpersona:
Evija Pudāne
Industriālā simboze (IS) ir nozīmīgs aprites ekonomikas elements, kas sniedz sistēmisku pieeju radīt jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un piesaista nepietiekami izmantotos resursus, piemēram, ūdeni, siltumu, enerģiju, zināšanas, izelvielas. Industriālās simbiozes “sinerģijas” ir abpusēji izdevīgi darījumi vai darbības starp dažādos sektoros strādājošiem uzņēmumiem, meklējot inovatīvus veidus kā optimizēt savu ražošanas procesu atlikumu vērtību un kā iegūt ražošanai nepieciešamos izejmateriālus, tādejādi atkārtoti izmantojot ražošanas procesu atlikumus un blakusproduktus.

Industriāla simbioze veidojas divos veidos - pašorganizētas darbības rezultātā, kas industriālo nozaru dalībnieki patstāvīgi veido sadarbību, vai arī pārvaldītos un sadarbību koordinējošos tīklos.

IS ir uzskatīts par risinājumu vides ilgtspējības uzlabošanai un vienlaikus arī ekonomisku ieguvumu sasniegšanai. Tomēr, lai gan ikvienā valstī, arī Latvijā, gadījumi, kad industriālā simbioze ir veiksmīgi īstenota pašorganizētas darbības rezultātā, joprojām ir minimāli apzināts patiesais industriālās simbiozes tirgus un tās ieviešanas iespējamais mērogs Latvijā.

Turklāt starpniekstruktūru kā industriālās simbiozes veicinātāju nozīme ir tikai tagad identificēta kā nozīmīgs faktors ES līmeni industriālās simbiozes iniciatīvu panākumiem.

Life projekta Waste to Resources Latvia - Boosting Regional Sustainability and Circularity ietvaros CLEANTECH LATVIA sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Cēsu pašvaldību un ZAAO izstrādās un ieviesīs Rūpniecisko atkritumu simbiozes platformas izveidi.

Platformas izveide ietver visus etapus, situācijas analīzi - esošo simbiozes gadījumu un jauno simbiožu iespēju identificēšanu, iespēju kartēšanu. Komersantu apmācības un iespēju saistīšanas simbiozēs. Metodoloģiju izstrāde iespēju potenciāla apzināšanai un jaunu risinājumu meklēšanu akselerācijas programmās. Sāksim Vidzemes reģionā, tomēr turpināsim visa Latvijā.

Projekta sniegtās iespējas Latvijas ražotājiem, inovatoriem, pašvaldībām, pētniecības un izglītības iestādēm un citiem interesentiem detalizēti izklāstīsim mūsu Seminārā/diskusijā Rūpnieciskā simbioze industrijas sadarbības stiprināšanai
Programma
14:00 - 15:00
Rūpniecisko atkritumu simbiozes platformas izveide – projekta mērķi un uzdevumi

 

  • Evija Pudānesimbiožu identificēšana un kartēšana, sadarbības veidošana, finansēšanas iespējas (CLEANTECH LATVIA)

 

  • Atis Egliņš-Eglītis - pašvaldību lomas stiprināšana aprites ekonomika principu ieviešanā (Cēsu novada dome)

 

  • Gints Kukainis– reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāns un tā sasaiste ar industriālo simbiozi (SIA ZAAO)

 

  • Alise Pizika– inovāciju radīšana un grantu shēma projektu attīstībai (RTU Zinātnes un inovāciju centrs)

 

  • Jana Simanovskauzņēmumu atlikumu analīzes metodoloģija un dzīves cikla novērtējums (Ekodizaina kompetences centrs)
15:00 - 15:25
“Industriālā simbioze Vidzemē, pieredzes stāsts”
Praktisks simbiozes piemērs:
  • Edžus Cābulis, SIA “Balticfloc” direktors
 
15:25 - 16:00
Diskusija
Semināra/diskusijas dalībnieku diskusija par industriālās simbiozes iespējām Vidzemes reģionā
Organizē