21.02. - PIRMDIENA

Atjaunojamās enerģijas kopienas

Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Tiešsaistē
15:00 - 17:00
Kontaktpersona:
Eva Meijere

„Zaļais kurss” (Green Deal), ko 2019. gadā ir pasludinājusi Eiropas Savienība, paredz būtiskas izmaiņas līdzšinējā saimniekošanā. Eiropas Zaļā kursa centrā ir klimatneitralitāte.

Eiropas Savienība kā pirmais kontinents ir apņēmusies sasniegt klimatneitrālu ekonomiku šī gadsimta vidū. Lai šo apņemšanos izpildītu, aktīvas rīcības būs nepieciešamas visos dalībvalsts pārvaldes līmeņos – gan nacionālajā, gan reģionālajā un vietējā pašvaldību līmenī, lai visas iesaistītās puses – sabiedriskais sektors, uzņēmēji, iedzīvotāji – resursus patērētu efektīvi un tiktu mazināta ietekme uz klimatu un vidi.

Klimatneitralitātes sasniegšanā daudz izaicinājumu turpmākajos gados būs enerģētikā. Savukārt ievērojams Eiropas Savienības sniegts finansiāls atbalsts būs pieejams elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem resursiem, energoefektivitātes uzlabošanai, tīrajiem (t. i., mazemisiju un nulles emisiju) transportlīdzekļiem, tāpat enerģijas uzglabāšanai un pārvadei.

Lai gan klimata pārmaiņas ir jautājums, kas satrauc daudzus un skar arī Latviju, tomēr līdz šim tikai neliela sabiedrības daļa ir iesaistījusies konkrētās darbībās.

Vidzemes inovāciju nedēļas 2022 ietvaros apskatīsim vienu no potenciālām mājsaimniecību rīcībām vai iespējām – atjaunojamās enerģijas kopienas konceptu.

Pasākuma ietvaros mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem, kas vēl joprojām ir neskaidri, domājot par enerģijas kopienām.

  • Kā veiksmīgi ieviest enerģijas ražošanas tehnoloģijas, kas izmanto atjaunojamos energoresursus?
  • Kā panākt, lai atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu atbalstītu vietējā kopiena?
  • Kā atjaunīgās enerģijas ražošanas procesā iesaistīt iedzīvotājus?
  • Kā veicināt sadarbību starp iedzīvotājiem, pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem?
  • Kādus ieguvumus tas var sniegt vietējai kopienai iesaistītajām pusēm?

Lai arī atjaunojamās enerģijas kopienas kā jēdziens sabiedrībā ir jauns, Latvijā jau ir realizēti pirmie enerģijas kopienas pilotprojekti un Eiropā ir sastopami daudzi labās prakses piemēri, par kuriem ir vērts uzzināt un kurus ir vērts aplūkot tuvāk.

Apzinoties to, ka enerģijas kopienas, kas spēj savstarpēji dalīties ar saražoto enerģiju laikā, kad energoresursu cenu kāpums rada augustus enerģētiskās nabadzības riskus, var būt kā efektīvs instruments vai risinājums līdzās dzīvošanai šodienas izaicinošajos apstākļos.

Semināra darba valoda - latviešu.
Dalība seminārā ir bez maksas, taču nepieciešams iepriekš reģistrēties!

Kas ir Smart Living?
Seminārs tiek organizēts Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai” (Smart Living) ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un pārdomātu enerģijas resursu izmantošanu Latvijā un Igaunijā, apvienojot abu valstu zināšanas un partneru organizāciju kompetenci. Latvijā projektu īsteno Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijā – Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra.


Augstāk minētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Programma
15:00 - 15:15
“Smart Living” interaktīvs bezmaksas rīks mājsaimniecības energoefektivitātes izvērtējumam

Iepazīsimies ar projektā "Smart Living" izstrādāto interaktīvo bezmaksas rīku mājsaimniecības energoefektivitātes izvērtējumam. 

15:15 - 15:40
Labās prakses piemēri par enerģijas kopienām Eiropas Savienībā

Aicinām iepazīties ar projektā COMERES apkopotajiem labās prakses piemēriem no ES enerģijas kopienām.

15:40 - 16:05
Pirmās enerģijas kopienas Latvijā. Comm2unity pieredze to ieviešanā

Arī Latvijā sāk veidoties pirmās enerģijas kopienas. Stāsts par Mārupi.

16:05 - 16:45
Enerģijas kopienas Latvijā. Diskusija
Diskusijas pieturpunkti:
  • Enerģijas kopienas potenciāls Latvijā.
  • Vai enerģijas kopienas var risināt enerģētisko nabadzību?
  • Pirmie soļi, lai kļūt par enerģijas kopienu.
16:45 - 17:00
Jautājumi un atbildes
Organizē