25.02. - CETURTDIENA

21.gadsimta pieeja valsts pakalpojumu pilnveidē

Reģistrācija beigusies
Tiešsaistē
09:30 - 10:15
Kontaktpersona:
Inese Brokāne-Zarāne

Valsts pakalpojumos var un vajag izmantot inovatīvas metodes problēmjautājumu risināšanā. Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijas pieredze to apliecina – risinot inovatīvi, mainās gan sadarbības formas starp valsts pārvaldi un nevalstisko, privāto sektoru un iedzīvotāju, gan rezultāts – tiek atrasts labākais risinājums iedzīvotājiem.

Diskusijā piedalīsies Valsts kancelejas direktora vietniece Inita Pauloviča, Inovācijas laboratorijas vadītāja Inese Brokāne-Zarāne, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa un sprinta dalībniece, vecāku pārstāve Daina Podziņa, kā arī sprinta fasilitators Miķelis Bendiks.

Asistenta pakalpojums, lai arī šķiet vienkāršs pirmajā mirklī, patiesībā ir sarežģīts gan pēc savas dabas, gan iespēju nodrošināšanas. Pašreizējā situācijā vienam bērnam var būt pat 3 vai vairāk asistentu katrs no savas institūcijas un ar savu kompetenci. Bērniem tas ir emocionāli izaicinoši, vecākiem tas prasa arī administrēšanas spējas, bet pakalpojuma nodrošinātājiem ir jāspēj redzēt sistēmu kopumā un atrast vislabāko individuālo risinājumu no visām iespējām.

 

Aicinām Jūs pievienoties pieredzes apmaiņas diskusijai, kurā pastāstīsim:

  • kāpēc Labklājības ministrijas iniciatīvas “Atbalsta sistēmas uzlabošana bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm” izaicinājumus risinājām “sprintā”;
  • kāpēc un kā mēs organizējām sprintu;
  • ko mēs no tā mācījāmies!

 

Saite, lai pievienotos pasākumam: 

https://us02web.zoom.us/j/84770637978?pwd=QlVvWmdvRFJ3WG9sQlJ1MGE3RjU3dz09

 

Inovācijas laboratorijā, kur jautājuma būtību virzīja Labklājības ministrija, metodoloģiski vadīja Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija, 8 nedēļas kopā strādāja vairāk nekā 30 cilvēku – bērnu vecāki, bērnu kopēji un asistenti, nevaldības organizācijas, pakalpojumu sniedzēji un ministrijas pārstāvji. Laboratorijas noslēgumā dalībnieki nonāca pie 4 iespējamiem risinājumiem jeb prototipiem, kam ir potenciāls uzlabot pakalpojuma sniegšanas efektivitāti. Prototipi modelē gan asistenta darba aprakstu, gan asistenta funkcijas nodrošināšanas inovatīvas formas, pakalpojumu koordinēšanu liekot tam visam centrā.

Organizē