24.02. - PIRMDIENA

Energopārvaldība Vidzemē

Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas
Smiltenes Kultūras centrs, Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes pilsēta, LV-4729
10:00 - 16:00
Kontaktpersona:
Baiba Šelkovska

2019. gadā cilvēka radītā ietekme uz klimata pārmaiņām ir bijusi viena no diskusiju raisošākajām tēmām pasaules kontekstā, vēršot uzmanību uz lēmumu pieņēmējiem un to veiktajām izvēlēm. Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar vairākām Vidzemes pašvaldībām turpina stiprināt aktivitāšu kopumu “Energopārvaldība Vidzemē”.  Šī gada 24.februārī kopā vērsīsim uzmanību uz to, kā pārliecināt lēmumu pieņēmējus atbalstīt un īstenot dažādus energoefektivitātes pasākumus ēkās un pašvaldībā kopumā. Turklāt uzzināsim par dažādām iniciatīvām, ieviešot energopārvaldības principus un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldībās. Pasākums tiek organizēts Vidzemes plānošanas reģiona īstenoto projektu “EFFECT4buildings” un “LowTEMP” ietvaros, sadarbojoties ar Smiltenes novada domi, Gulbenes novada domi un Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu. Pasākumu vadīs Inese Dosē, enerģētikas eksperte ar vairāk nekā 10 gadu starptautisku pieredzi konsultāciju sniegšanā enerģētikas sektorā - Rietumeiropā un Baltijas valstīs. Informējam, ka pasākuma laikā var tikt filmēts un/vai fotografēts. Ja pret to iebilstat, lūdzam informēt pirms pasākuma.

Aicinām līdz 20. februārim plkst. 15:00 pieteikt savu dalību pasākumam, iepriekš reģistrējoties. 

 

Programma
10:00 - 10:30
Ierašanās, rīta kafija
10:30 - 10:40
Ievads: Esam šodien satikušies Smiltenē, VPR pārstāvji un Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
10:40 - 11:00
Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās

Life ADAPTATE projekta rezultāti. Prezentē Smiltenes novada domes Energopārvaldnieks Andris Jaunpetrovičs un SIA "EKODOMA" Projektu vadītāja Anda Jēkabsone

11:00 - 12:30
Darba grupa:Kā pārliecināt lēmumu pieņēmējus atbalstīt un īstenot energoefektivitātes pasākumus

Ar katru gadu Eiropas Savienībā svarīgāks kļūst jautājums par enerģijas efektīvāku izmantošanu un patēriņa samazināšanu, un šobrīd energoefektivitāte Eiropā ir kļuvusi par vienu no stratēģiskajām prioritātēm. Investīcijas energoefektīvās tehnoloģijās un atjaunojamā enerģijā palīdz sasniegt gan Eiropas Savienības prioritātes enerģētikas un klimata jomā, gan palīdz sasniegt ekonomisko izaugsmi pašvaldībās. Nozīmīga loma ir pašvaldībās strādājošajiem speciālistiem - energopārvaldniekiem, nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem un lēmumu pieņēmējiem, lai ieviestu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus gan ēkās, gan pašvaldībā kopumā. 

12:30 - 13:10
Pusdienas
13:10 - 13:50
Viedā apgaismojuma spožais potenciāls

Par viedā apgaismojuma potenciālu pašvaldībās stāstīs Arturs Zavjalovs, Viedā apgaismojuma eksperts Baltijas valstīs. 

 

 

13:50 - 14:20
Gulbenes novada pašvaldības iespējas un instrumenti pārdomātu un energoefektīvu lēmumu pieņemšanā

Gulbenes novada pašvaldība īsteno starptautisku projektu "Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās". Tā mērķis ir pašvaldības publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izveidojot vienotu energopārvaldības sistēmu un izstrādājot energoplānu. Par īstenotajām aktivitātēm stāstīs Gulbenes novada pašvaldības Energopārvaldnieks Krišjānis Upāns. 

14:20 - 14:40
Ceturtās paaudzes siltumapgādes sistēmas pilotprojekts Beļavas ciemā

Šobrīd Beļavas ciems vairāku Baltijas jūras reģiona valstu vidū ir kļuvis par pionierprojektu, izbūvējot modernu siltumapgādes sistēmas aprīkojumu un testējot zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas iespējas. Par to vairāk stāstīs Gulbenes novada pašvaldības Energopārvaldnieks Sandis Kalniņš. 

14:40 - 15:20
“Zaļās vienošanās” platformas koncepcija un “LowTEMP” projekta praktiskie piemēri

Par “Zaļās vienošanās” platformas koncepciju un projekta "Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam  (LowTEMP) praktiskajiem piemēriem stāstīs Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta eksperti Dagnija Blumberga un Vladimirs Kirsanovs. 

15:20 - 15:40
Pamatota lēmumu pieņemšana - enerģijas patēriņa datu monitorings PII “Pienenīte” Alūksnē

Vairākus mēnešus Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē “Pienenīte” enerģijas patēriņa dati tiek apkopoti un analizēti, izmantojot tiešsaistē pieejamu datu monitoringa sistēmu. Tās pamatuzdevums ir sniegt informāciju par šoruden PII “Pienenīte” telpās ieviesto zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi. Turklāt sistēma seko līdzi arī patērētajai elektroenerģijai, ūdenim un apkopo informāciju no temperatūras, mitruma un CO2 līmeņa mērītājiem.

15:40 - 15:50
Kopsavilkums