01.03.2019. - PIEKTDIENA

Ko Vidzemes uzņēmējiem piedāvā RTU Biznesa attīstības un investīciju departaments?

Piebalgas iela 3, Cēsis
16:00 - 18:00
Kontaktpersona:
Rita Bībere

Balstoties uz RTU vērtībām nodrošinām visa veida pakalpojumu klāstu, sākot no konsultācijām līdz jaunu produktu ieviešanai ražošanā, izmantojot RTU pieejamos cilvēkresursus, kompetenci un materiālos resursus.

Tikšanās laikā varēsiet uzzināt par RTU pētnieku izstrādātajām idejām, kas pieejamas komercializēšanai: komercializējamie produkti

RTU piedāvā arī ir iespēju apgūt fakultāšu un institūtu organizētus tālākizglītības kursus vai pieteikties akreditēto studiju programmu atsevišķu studiju priekšmetu apguvei - Kvalifikācijas kursi

RTU piedāvā iekārtu nomu – RTU UseScience sistēma ir tiešsaistes zinātnisko pakalpojumu, iekārtu un programmatūru reģistrs, kas nodrošina RTU darbiniekus, studentus, uzņēmumu un citu institūciju pārstāvjus, kā arī publiskos lietotājus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām un piedāvātajiem pakalpojumiem, kas pieejami RTU un UseScience partnerinstitūcijās.

Biznesa attīstības departaments informēs par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrēto Inovāciju voučeru programmu: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi , kuras ietvaros komersanti var pieteikties finansējumam jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei.

Organizē