25.02.2019. - PIRMDIENA

Grantu konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā

Pārgaujas novads (Pieteikšanās termiņš 25.02.-11.03.2019)
Kontaktpersona:
Eva Meijere

Pārgaujas novada pašvaldība rīko konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā, kura mērķis ir motivēt biznesa veidošanu vai attīstību, atbalstot, gan jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos, gan esošo attīstību Pārgaujas novadā. 

Grantu konkursa uzvarētāji iegūs tiesības noslēgt līgumu ar Pašvaldību par finansējuma piešķiršanu esošās uzņēmējdarbības attīstībai vai jaunas komercdarbības uzsākšanai.

Vienam Konkursa uzvarētājam atbalsta summa nepārsniedz EUR 3 000 (trīs tūkstoši eiro). Kopējais grantu konkursam piešķirtais finansējums 2019. gadā ir EUR 6 000 (seši tūkstoši eiro).

 

Grantu konkursā var piedalīties fiziska persona, kas apņemas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Pārgaujas novada teritorijā vai juridiska persona, kas ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā un tās juridiskā adrese un saimnieciskās darbības vieta ir Pārgaujas novada teritorijā. 

 

Pieteikumus pieņems laika posmā no 25.02.19.-11.03.19.

Organizē