Pasākumi

22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
23.02. - OTRDIENA
"theLab Cēsis" atvērto durvju dienas
Tiešsaistē
10:00 - 12:00
RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs jau trešo gadu Vidzemes inovāciju nedēļā ļauj ielūkoties TheLab Cēsis. TheLab Cēsis gaidīs 23.02 skolēnu grupas un 24.02 būs iespēja pieslēgties tiešsaistes apmeklējumam jebkuram interesentam.
Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas!
Virzība uz pārdomātām un sadarbībā balstītām inovācijām Baltijas jūras reģionā
Tiešsaistes platforma Zoom
10:00 - 15:00
Izstrādājot vietējā līmeņa stratēģijas, attīstības plānus un politikas, ir būtiski ņemt vērā arī makroreģiona prioritātes un nozares tendences, tādā veidā paātrinot vietējo attīstību. Starptautiskajā konferencē "Virzība uz pārdomātām un sadarbībā balstītām inovācijām Baltijas jūras reģionā" gūtās zināšanas būs īpaši vērtīgas valsts un reģionālajām iestādēm, pētniecības iestādēm, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām un asociācijām.
Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas!
Informatīvs pasākums "Ieskats ietvara programmā Apvārsnis Eiropa"
ZOOM tiešsaistes platforma
11:00 - 12:30
Seminārs potenciālajiem "Apvārsnis Eiropa" projektu konkursa pieteikumu iesniedzējiem.
Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas!
Atbalsts pasākumā “Inovācijas” lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un pārstrādē
Zoom tiešsaistes platforma
13:00 - 14:00
LIELĀS ATSAUCĪBAS DĒĻ REĢISTRĒŠANĀS IR SLĒGTA! Informatīvais pasākums paredzēts visiem interesentiem, kas interesējas par Lauku atbalsta dienesta pasākumu “Inovācijas” vai plāno startēt šajā atbalsta programmā. Atbalsts paredzēts inovācijām Latvijas lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Sagaidāma gan lauksaimnieku, mežsaimnieku un citu MVU, gan arī zinātnes/universitātes, NVO pārstāvju dalība.
Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāreģistrējas!
Viedās pašvaldības – iespējas un izaicinājumi
Tiešsaistē
13:00 - 15:20
VARAM jaunā ES fondu perioda ietvaros īstenos jaunu aktivitāti “Viedās pašvaldības”, kas sniegs iespēju pašvaldībām kļūt par inovāciju pasūtītāju un lietotāju, efektivizējot un modernizējot savus pakalpojumus jaunos un inovatīvos veidos. Tādi reģionālie un globālie attīstības izaicinājumi kā iedzīvotāju skaita samazināšanās, inovatīvu uzņēmumu zemais īpatsvars reģionos, esošo pašvaldības pakalpojumu klāsta “novecošanās”, augstas pašvaldību pakalpojumu izmaksas, kā arī klimata pārmaiņu radītie izaicinājumi liek meklēt jaunus veidus, kā pašvaldībām kļūt efektīvākām, modernākām un spējīgām reaģēt uz iedzīvotāju dažādajām vajadzībām.
Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties