24.02. - PIRMDIENA

Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā

"Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads,
Kontaktpersona:
Linda Krūmiņa
Tel.:  2943 12 71

Beverīnas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā”. Savas uzņēmējdarbības idejas konkursam var pieteikt fiziskas personas, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai uzņēmējdarbību, kā arī juridiskas personas, kas reģistrētas ne vairāk kā 3 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas konkursā. Konkursa mērķis ir veicināt saimnieciskās darbības attīstību, jaunu uzņēmumu un jaunu darba vietu veidošanos Beverīnas novadā, sniedzot atbalstu jaunu pakalpojumu sniegšanai vai jaunu produktu ražošanai.  Maksimālais atbalsta apmērs vienai uzņēmējdarbības idejai ir 2000 EUR, nepieciešams arī paša projekta īstenotāja līdzfinansējums.

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Beverīnas novada mājas lapā www.beverinasnovads.lv (Uzņēmējiem > Projekti novada uzņēmējiem > Konkursa dokumenti); turpat arī visi nepieciešamie pielikumi un formas aizpildīšanai.

 

Konkursa dokumentus var saņemt arī pagastu pārvaldēs, Brenguļos un Trikātā, un novada administratīvajā centrā Mūrmuižā.

 

Vairāk informācija: http://www.beverinasnovads.lv/

 

 

Organizē