Arhīvs

Video, 2020

Latvijas uzņēmēji un inovācijas
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Zane Vītola
Gastronomija pāri robežām
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Gundega Skudriņa
Jaunu produktu radīšana no ražošanas atlikumiem. SIA "Labas saknes" piemērs.
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Daina Eglīte-Antona
Energoefektīva ēku pārvaldība: labā prakse
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Sendija Ikere
Bioekonomikas inovācijas gastronomijā
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Māris Jansons
Aprites ekonomika kā nepieciešamība un inovāciju virzītājspēks
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Jana Simanovska
Mežistrādes atlieku izmantošana augstas pievienotās vērtības produktu radīšanai
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Ojārs Polis
No idejas līdz produktam. Pieredzes stāsts mežizstrādes atlieku izmantošanai biznesa attīstīšanā.
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Ernests Moisejs
Enerģijas patēriņa datu monitorings – instruments prasmīgai ēkas apsaimniekošanai
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Mārtiņš Kaļva
Ceļā uz viedākām Cēsīm
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Kārlis Pots
Atvērto datu loma uzņēmējdarbībā un pašvaldībās
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Einārs Garoza
Reģionālās inovāciju sistēmas
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Varis Putniņš
Kā attīstīt inovācijas vidi savā iestādē?
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Laura Dimitrijeva
Ceļa karte pašvaldībām viedo pakalpojumu sniegšanā
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Margarita Krišlauka
Pārspriedumu sesija "Ko darīsim tālāk?"
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Atbildība, dizains un iespējas
Vidzemes inovāciju konference "Atbildīga inovācija"
Aija Freimane