24.02.2020. - PIRMDIENA

Grantu konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā

Pārgaujas novads
Kontaktpersona:
Eva Meijere
Tel.:  +371 27 324 346

Pārgaujas novada pašvaldība rīko konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā, kura mērķis ir motivēt biznesa veidošanu vai attīstību, atbalstot gan jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos, gan esošo attīstību Pārgaujas novadā. Grantu konkursa uzvarētāji iegūs tiesības noslēgt līgumu ar Pašvaldību par finansējuma piešķiršanu esošās uzņēmējdarbības attīstībai vai jaunas komercdarbības uzsākšanai. Vienam Konkursa uzvarētājam atbalsta summa nepārsniedz EUR 4 000. Kopējais grantu konkursam piešķirtais finansējums 2020. gadā ir EUR 8 000.


Grantu konkursā var piedalīties fiziska persona, kas apņemas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Pārgaujas novada teritorijā vai juridiska persona, kas ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, tās juridiskā adrese un saimnieciskās darbības vieta ir Pārgaujas novada teritorijā.

Organizē